Jernbanen i Trøndelag

"Dovregubben" ble i 1935 tatt i bruk for persontogene over Dovrefjell. Et slik lokomotiv er bevart ved Norsk Jernbanemuseum på Hamar. Foto: Herman Neupert, Norsk Jernbanemuseums samlingTrøndelag fikk sin første jernbane ti år etter at Hovedbanen åpnet. I 1864 ble den 49 kilometer lange Størenbanen åpnet. Banen var bygd smalsporet med 1067 millimeter sporvidde og skulle senere inngå i Rørosbanen Hamar - Trondheim. Banen fra Hamar gjennom Østerdalen og over Røros til Støren sto ferdig i 1877. Også fra Trøndelag ønsket man en forbindelse til det svenske jernbanenettet og siden dette ble en mellomriksbane ble den bygd normalsporet.

Meråkerbanen

Et langt tog ved Gudå stasjon, trolg da banen ble tatt i bruk i 1881 eller ved den høytidelige åpningen i 1882. Foto: ukjent, Norsk Jernbanemuseums samling. Meråkerbanen fra Trondheim til riksgrensen ved Storlien ble 102 kilometer lang og sto ferdig i 1881. I 1910 åpnet for øvrig landets første elektrisk drevne jernbane, den private Thamshavnbanen mellom Løkken og Thamshavn. Denne banen fikk sporvidden 1000 millimeter og var 25 kilometer lang.

Første del av det som skulle bli Nordlandsbanen, strekningen Stjørdal - Levanger åpnet i 1902. Banen videre nordover ble så åpnet til Verdal i 1904, til Steinkjer og Sunnan i 1905, til Snåsa i 1926 og til Grong i 1929. Sidelinjen Grong - Namsos (51km) sto ferdig i 1933.

I 2008 pågår det planlegging for oppstart av ny strekning på Nordlandsbanen mellom Hommelvik og Hell stasjoner der banen skal legges gjennom Gevingåsen tunnel.

Dovrebanen

Dovrebanens åpningstog på banens høyeste punkt ved Hjerkinn. Kongen, Kronprinsen og generaldirektøren ved steinstøtten. foto: Severin Worm-Petersen, Norsk Jernbanemuseums samling.Før dette hadde Trøndelag fått forbindelse med Østlandet også over Dovre. Dovrebanen Dombås - Støren åpnet i 1921 og samtidig ble Størenbanen ombygd til normalspor. Dermed ble Rørosbanen, som fortsatt var smalsporet av mer sekundær betydning. Ombyggingen av Rørosbanen til normalspor ble fullført i 1941.