Bratsbergbanen

Bratsbergbanen er 46,65 kilometer lang fra Eidanger til Nordagutu. Banen har forbindelse med Vestfoldbanen, Brevikbanen og Sørlandsbanen. Bratsbergbanen går gjennom Porsgrunn og Skien før den tar innover i Telemark gjennom Valebø til Nordagutu på Sørlandsbanen.

Porsgrunn stasjon, Bratsbergbanen. (Foto: Njål Svingheim)
Opprinnelig omfattet Bratsbergbanen strekningen fra Borgestad til Notodden og banen var en del av Norsk Hydros transportlinje fra Rjukan til Herøya. I dag utgjør Bartsbergbanen offisielt strekningen Eidanger - Nordagutu.

Trafikk og tilstand

Bratsbergbanens sørlige del (Eidanger – Skien)  inngår trafikkmessig i Vestfoldbanen og er således en del av intercitynettet på Østlandet. På strekningen Skien – Nordagutu er det persontogene mellom Grenland og Notodden som dominerer. Banen er også en viktig forbindelsesbane mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen og en omledningsrute ved driftsavvik på Sørlandsbanen. Banens viktigste funksjon er som bindeledd mellom Grenland og Midtre Telemark. Banens kontaktledningsanlegg er gammelt og trenger fornyelser.  På strekningen fram til Porsgrunn bygges det nå nytt dobbelspor (Farriseidet – Porsgrunn) som skal åpnes i 2018. Bratsbergbanen har regelmessig godstrafikk som går mellom Brevik havn på Brevikbanen og Alnabru i Oslo.

Muligheter

Telemark fylke ønsker å styrke persontrafikken på Bratsbergbanen. Jernbaneverket anser strekningen som et viktig bindeledd mellom Vestfold- og Sørlandsbanen uavhengig av dette. Fra sommeren ble det elektrisk drift i lokaltrafikken på Bratsbergbanen. Lokaltogene benytter nå Notodden stasjon (som tilhører Tinnosbanen)  i stedet for Notodden kollektivterminal som endestasjon.

Fakta:

·         Banelengde: 46,65 km

·         Elektrifisert: 1936/1949

·         Fjernstyring: 1972

·         Stasjoner og holdeplasser med persontrafikk: 3

·         Godstrafikk: Kalktog for Norcem og godstrafikk til og fra Brevikterminalen (Brevik havn).

 Valebø stasjon mellom Skien og Nordagutu. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>