Banene

 • Bratsbergbanen

  Bratsbergbanen er 44 kilometer lang fra Porsgrunn til Nordagutu. Banen har forbindelse med Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Bratsbergbanen går gjennom Porsgrunn og Skien før den tar innover i Telemark gjennom Valebø til Nordagutu på Sørlandsbanen.

 • Ofotbanen

  Ofotbanen er 43 kilometer lang fra Narvik havn til riksgrensen mot Sverige. Banen har der forbindelse med det svenske jernbanenettet. Ofotbanen er landets tyngst trafikkerte bane der malmtogene fra gruvene ved Kiruna utgjør hoveddelen av trafikken. Banen er også viktig for varetransporten mellom Sør- og Nord-Norge. Ofotbanen regnes som en av Europas vakreste jernbanestrekninger.

 • Arendalsbanen

  Arendalsbanen er 36 kilometer lang fra Nelaug til Arendal. Banen er knyttet sammen med Sørlandsbanen på Nelaug og dens hovedoppgave er å gi forbindelse til og fra Arendal for Sørlandsbanens tog. Banen har elektrisk drift.

 • Kongsvingerbanen

  Kongsvingerbanen er 114,7 kilometer lang fra Lillestrøm til Riksgrensen ved Magnor. Banen grener ut fra Hovedbanen på Lillestrøm og følger Glomma fra Fetsund til Kongsvinger før den tar en sørøstlig retning til Skotterud, Magnor og riksgrensen. Banen ble åpnet i 1862 til Kongsvinger og videre til Sverige i 1865. Kongsvingerbanen fikk elektrisk drift i 1951.

 • Østfoldbanen

  Østfoldbanens vestre linje er 170,1 kilometer lang fra Oslo S til Kornsjø og riksgrensen. Banen går langs kysten via Moss og Fredrikstad, langs Glomma til Sarpsborg før den går østover til Halden og videre inn til grensen ved Kornsjø. Østfoldbanen ble åpnet i 1879 og fikk elektrisk drift i 1940. Dobbeltsporet nådde fram til Sandbukta ved Moss i 1996.

 • Østfoldbanen, Østre linje

  Østfoldbanens Østre linje er 78,9 kilometer lang fra Ski til Sarpsborg. Banen går gjennom Indre Østfold via Askim, Mysen og Rakkestad og har i Sarpsborg forbindelsesspor direkte videre mot Halden. Østre linje ble åpnet i 1882 og fikk elektrisk drift i 1958. Banen er fra 31.august 2015 i drift som landets først med nytt signalsystem, ERTMS.

 • Nordlandsbanen

  Nordlandsbanen er 726 kilometer lang fra Trondheim til Bodø. Banen er vår lengste hovedstrekning og er knyttet sammen med Dovrebanen i Trondheim og Meråkerbanen på Hell. Nordlandsbanen går gjennom et svært vekslende terreng og klima, fra kystterreng via innlandsbygder til høyfjell. Den sørligste delen av Nordlandsbanen, strekningen Trondheim – Steinkjer kalles ofte for ‘Trønderbanen’.

 • Rørosbanen

  Rørosbanen er 382 kilometer lang og går fra Hamar gjennom Østerdalen og over Røros til Støren. Banen er knyttet sammen med Dovrebanen på Hamar og Støren og med Solørbanen på Elverum. Rørosbanen har for en stor del en gunstig trasé og en betydelig lavere fjellovergang enn Dovrebanen.

 • Raumabanen

  Raumabanen er 115 kilometer lang fra Dombås til Åndalsnes. Banen er knyttet sammen med Dovrebanen på Dombås. Åndalsnes er banens endestasjon og knutepunkt for gods- og persontrafikken til og fra Møre og Romsdal. Raumabanen går gjennom et landskap som veksler fra fjellbygdene lengst nord i Oppland til den dramatiske naturen ned Romsdalen og under Trollveggen ut til fjorden ved Åndalsnes.

 • Hovedbanen

  Hovedbanen er 68 kilometer lang fra Oslo S til Eidsvoll. Banen er knyttet sammen med Gardermobanen flere steder, med Kongsvingerbanen på Lillestrøm og med Dovrebanen på Eidsvoll. Hovedbanen er landets eldste jernbanestrekning.