Trafikkdata fra Bane NOR

Bane NOR tilbyr eksterne brukere å benytte deler av innholdet for trafikkinformasjon på internettsidene. Det betyr at informasjon om togtrafikken kan gjøres tilgjengelig i eksterne tjenester uten at det betales for dette. Dette er data som viser rutetider og sanntidsinformasjon om togtrafikken.

Bane NOR har ansvar for styring av togtrafikken og det foreligger til en hver tid oppdatert informasjon om alle tog i våre datasystemer. Sanntidsinformasjonen er basert på SIRI-protokollen (Service Interface for Realtime Information). Tjenesten er ment for eksterne brukere som ønsker å gi denne typen informasjon som en del av sin service på sine nettsider.

Også monitorvisning
Ønsker du å vise samme informasjon på en monitor som det som finnes på din jernbanestasjon, er dette enkelt tilgjengelig ved bruk av informasjonen i vedlegget «Introduction to RTD.pdf»

Tjenesten er gratis, og den er i hovedsak myntet på bedrifter og institusjoner som ønsker å vise togtider i sine publikumsarealer.
  

Monitorvisning i nettleseren