Åpne data fra Bane NOR

Bane NOR tilbyr eksterne brukere å benytte data fra Bane NOR. Dataene som tilbys kan være til nytte for andre enn Bane NOR og er ansett som åpne data.

Norwegian License for Open government Data (NLOD) er en lisens laget med tanke på tilgang til åpne data fra statlige etater. Denne lisensen blir benyttet for alle tjenester for åpne data som Bane NOR tilbyr.

NLOD generell lisensavtale finner du i menyen til høyre.

Åpne data som Bane NOR tilbyr:

Trafikkdata

Denne tjenesten gir eksterne mulighet for å hente deler av innholdet for
trafikkinformasjon v/bruk av Service Interface for Real Time Information(SIRI),
som er en XML basert protokoll for sanntidsinformasjon.