Jernbanemagasinet banner
Togreisen

Mot friheten

Flyktninger møter slagordet «Menneskeheten tar toget»

På vei i sikkerhet: Det er godt å ha tøydukken som følgesvenn når man er på reise i et fremmed kontinent, her fra grensen mellom Serbia og Kroatia. Foto: EPA/STR.

Budapest er blitt et yndet reisemål når nordmenn skal på storbyferie. Derfor var det mange som kjente seg igjen da bildene fra spor 8 på Budapest Keleti stasjon flimret over verdens nyhetssendinger. Desperate mennesker trengte seg inn på toget gjennom dører og vinduer, i håp om å komme videre vestover i Europa. 
  Mye kan tyde på at de som hastet over grensen i september, gjorde klokt i det. For snaue to uker etter er det lite som vitner om noen flyktningekatastrofe på spor 8. Østerrikere, ungarere og turister fra hele verden preger stasjonen. Mange tog avgår mot Wien med ledige seter. Piggtråd og opprørspoliti med tåregass skjermer Ungarn mot flyktningene. Men det skjermer ikke flyktningene fra krig og nød, noe som medfører at disse må finne andre veier til tryggheten. 
  Den strømmen med mennesker på flukt som tidligere løp over Ungarn, er nå flyttet til Kroatia og Slovenia. Disse landene har vanligvis en ganske beskjeden grensekryssende togtrafikk. Her er passasjertallet nå mangedoblet, og all passasjertrafikk over grensen er innstilt.

«Mensclichkeit fährt bahn». Den ekstraordinære situasjonen har også bragt frem det beste i enkelte. Østerrike er normalt et nokså kaldt og hierarkisk land i forretningssammenheng, men togselskapet ÖBB har nå vist varme og medmenneskelighet som vekker oppsikt over hele Europa. Gjennom informasjonskampanjen «Menneskeheten tar toget» har de søkt å skape forståelse blant sine faste passasjerer for at den pågående situasjonen krever meget av dem alle. ÖBB åpnet også sentralstasjonen i Wien som nødovernatting for om lag 600 flyktninger flere dager i strekk, for å sikre at alle som ventet på videretransport skulle ha et trygt sted å sove.

Fortsatt stor trafikk. Fortsatt passerer mange hundre flyktninger sentralstasjonen i Wien hver eneste dag. For å hindre overbelastning av stasjonen i München – som også har stort tilsig av flyktninger fra syd – er all togtrafikk mellom Salzburg og Tyskland innstilt. Det kommer den til å være minst frem til midten av oktober. I mellomtiden reiser mange fra Wien til Tyskland med tog over Passau. Hver eneste kveld danner det seg lange køer av flyktninger foran billettlukene i Wien, for å sikre seg en billett med nattoget mot Hamburg. For mange av dem er det Skandinavia som er målet. Både i køen og underveis på toget sørger frivillige fra den katolske hjelpeorganisasjonen «Caritas» for at flyktningene har tilgang på vann og nødvendig bistand – ikke minst til å komme seg på riktig tog.

I kø: Antallet flyktninger er større enn hva togselskapene har kapasitet til. Derfor må mange vente lenge på en ledig ståplass i et grensekryssende tog. Foto: EPA/GEORGI LICOVSKI. 

Improvisasjon i Hamburg. «Reisende til Sverige, følg meg!» roper en frivillig i refleksvest på Hamburg hbf. Mange følger etter, og blir geleidet om bord på et tog til Flensburg. Der kan de bytte videre for å reise til København, og videre til Sverige. Mange reiser også med direktetogene fra Hamburg over Rødby til København – i perioder så mange at togene ikke får med seg alle. Derfor har man nå organisert frivillige «toginformatører» i Hamburg. Flyktningene på stasjonen – svært mange av dem barnefamilier – snakker i mange tilfeller engelsk, men å følge med på informasjonstavlene på sporendringer, togbytter og destinasjoner er krevende når man er vant til et helt annet alfabet enn vårt hjemlige latinske. Mange lytter til toginformatøren, men det er fortsatt dagligdags at ICE-togene mot Rødby og København må kjøre fra reisende som ikke har sikret seg plassbillett. 

«Av hensyn til sikkerheten». – Vi kan ikke kjøre med så mange stående passasjerer, av hensyn til sikkerheten, sier ombordansvarlig på ICE-toget over høyttaleren. Flyktningene ser litt på hverandre, men det er tydelig at beskjeden ikke gjør noe inntrykk. Har man krysset Middelhavet i en oppblåsbar lekebåt eller løpt over de ungarske slettene med både opprørspoliti og journalister i hælene, fortoner ikke et tysk hurtigtog seg som noe spesielt usikkert sted å være. De fleste blir stående – og toget går. De nærmer seg nå slutten av reisen.

Nye horisonter: Deutsche Bahn har satt opp flere ekstratog for å få transportert flyktningene. Her titter en mann ut av et flyktningetog på vei fra grensen mot Østerrike til nord-Tyskland. Foto: EPA/PETER STEFFEN.

Målet i sikte. Også Danmark har fått utfordringer med flyktningestrømmen. I noen hektiske dager i september var den ellers søvnige havnebyen Rødby senter for alles oppmerksomhet i Skandinavia. To tog med flyktninger sto allerede på byens stasjon, og flyktningene nektet å forlate toget for registrering. Parallelt med dette ble en ferge med nok et «flytkningetog» om bord nektet å legge til kai. Om bord på fergen som ikke fikk legge til var det god stemning – flyktningene tok selfies med Danmark i bakgrunnen, spurte ivrig om byen de så (Rødby) var København, og var i det hele tatt lettet. Etter et par timer kom også personalet rundt med vann til alle, og skipet fikk til sist legge til kai. Da kom dansk politi om bord, og gjennomførte passkontroll. Ikke noen brysk, formyndersk kontroll, men en trivelig, dansk kontroll. Selv om flyktningene i de fleste tilfeller ikke ønsker å bli i Danmark har dansk politi høstet mye ros for den verdige og skikkelige måten de har møtt flyktningene på – ikke minst de mange barna. Fotografiet av en dansk politimann som sitter på motorveien og leker med en liten flyktningepike er slik sett et godt bilde på den menneskelige siden flere offentlige myndigheter og selskap har vist i situasjonen vi nå står midt i.   

Få til Norge. Hos NSB har flyktningestrømmen så langt ikke medført noen utfordringer. – Vi har merket en viss økning i pågangen på strekningen Göteborg-Oslo, men ikke slik at det har skapt noen problemer. Det er jo for øvrig også slik at de aller fleste har gyldig billett. For oss er de da betalende passasjerer, på lik linje med alle andre, sier kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB Persontog.

Menneske­heten tar toget

ÔBB

Europas pulsårer. Jernbanen er Europas pulsårer. I tider der migrasjonen på kontinentet er stor, vil det alltid påvirke jernbanen, som en av de bærende transportformene. Når Jernbanemagasinet går i trykken, er det lite som tyder på at menneskestrømmen vil avta. Grensen mellom Serbia og Ungarn er stengt. Grensen mellom Kroatia og Slovenia er kaotisk. Og i Syria faller fortsatt bombene.