Tider og strekninger

Her finner du en kortfattet oversikt over strekninger og perioder hvor togtrafikken påvirkes av planlagte arbeider mellom 20. juni og 13. august.


NB! Åpningen av Østfoldbanen gjennom Ski stasjon er utsatt med én uke. Det går tog på andre deler av strekningen. Les om hvordan trafikken avvikles her.


Asker-Drammen på Drammenbanen 20. juni–2. august

Strekningen fra Asker til Drammen er stengt for togtrafikk. Dette inngår i den omfattende rehabiliteringen av Lieråsen tunnel som avsluttes i 2021.

Fra 3. til 9. august er det saktekjøring på denne strekningen etter sommerens arbeider. Du må regne med forsinkelser og enkelte innstillinger.

(Fra 17. juli om kvelden til 19. juli er også strekningene Drammen-Gulskogen og Drammen-Sande stengt.)

Sandvika-Asker på Drammenbanen (kun lokaltog) 27. juni–2. august
Stengt på lokallinjen mellom Sandvika og Asker på grunn av arbeid med nytt kontaktledningsanlegg mellom Slependen og Høn.

NB: Dette gjelder kun linje L1. Øvrige tog mellom Oslo, Sandvika og Asker går på Askerbanen (gjennom tunnelene). 

Spikkestadbanen 20–23. juli
Stengt for trafikk mellom Sandvika og endestasjonen Spikkestad. Her skal det gjøres sporarbeid og vedlikehold. 

Oslo-Rygge/Mysen på Østfoldbanen 27. juni–9. august
Strekningen fra Oslo S til Rygge på Vestre linje og til Mysen på Østre linje stenger.

NB: Det vil gå tog på Østfoldbanen mellom Rygge og Østfoldbyene/Gøteborg.

Follobaneprosjektet skal koble sammen gamle og nye spor og gjøre andre omfattende arbeider ved Oslo S og Ski stasjon. Det blir også omfattende fornyelse og vedlikehold flere steder, blant annet mellom Oslo S og Ski.

Fra 10. til 13. august er det saktekjøring mellom Oslo S og Ski etter sommerens arbeider. Du må regne med forsinkelser og enkelte innstillinger.

Du finner informasjon om hvordan trafikken avvikles i reiseapper og på togselskapenes nettsider. I tillegg til Vy, berøres Flytoget og Go-Ahead av årets sommerarbeid.