Velkommen til KVU-konferanse

Staben i KVU Oslo-Navet inviterer til konferanse fredag 15. januar i Ullevaal Panorama. I utgangspunktet er dette ment som en innføring til rapporten og anbefalingen til dem som skal avgi høringsuttalelser, men også andre interesserte er velkomne så langt kapasiteten rekker.

KVU-konferansen finner sted i samme lokale som KVU Oslo-Navets verksteder i 2014. Her fra da professor Knut Samset fra NTNU holdt en presentasjon om målstruktur på det første verkstedet i februar 2014.

Formålet med konferansen er å orientere om hva som ligger bak og i anbefalt konsept. Det vil bli mulighet til å stille spørsmål i plenum, i tillegg til at de som har arbeidet i KVU-staben, samt noen av konsulentene, er tilgjengelig for spørsmål i pausene. 

Tid:Fredag 15. januar 2016 kl. 09.00–15.00

Sted: Ullevaal Panorama på UBC Ullevaal stadion, inngang fra Sognsveien

Adkomst: Inngangen er på vestsiden av Ullevaal stadion (ved Milsluker’n Sport og Burger King). Lokalet ligger i tredje etasje, med adkomst via trapp eller heis. Det vil være skiltet fra gatenivå. Klikk her for kart og nærmere beskrivelse av adkomst til Ullevaal stadion på UBCs sider.  

Meld deg på ved å sende følgende opplysninger på e-post til kvuoslonavet@jbv.no:

 • Navn
 • Stilling og virksomhet
 • E-postadresse
 • Ev. matallergier

Påmelding så fort som mulig!

Foreløpig program

Dørene åpner 08:30.

09:00 VEIEN FRA NAV TIL NETTVERK:

 • Hvordan angripe en slik oppgave? – Teori, metode og behov
 • Hvilke prosjekter er lagt til grunn? – Forutsetninger for KVU-en
 • Hva vil vi oppnå? – Målstruktur
 • Hva skal et helhetlig nettverk bestå av? – Konseptutvikling og siling 

PAUSE

10:30 ANBEFALT KONSEPT:

 • Hva betyr dette for trafikanter og næringsliv? – Tilbud og nettverk
 • Store investeringer der behovet er størst – Trafikkanalyse og samfunnsøkonomisk analyse

11:30 LUNSJ
Mulighet til å stille spørsmål direkte

12:30 ANBEFALT KONSEPT (FORTSETTELSE):

 • Har vi løst oppgaven? – Måloppnåelse og kravoppfyllelse
 • Lar det seg bygge? – Gjennomførbarhet og kostnader
 • Et nettverk for framtiden – Potensial for videre utvikling

14:00 SPØRSMÅL TIL ARBEIDET:
Mulighet til å stille spørsmål direkte

14:30 VIDERE ARBEID:

 • Hva skjer etter høringen? – Ekstern kvalitetssikring, politisk behandling og videre planlegging

15:00 SLUTT