Presentasjon fra KVU-konferansen

Last ned presentasjonen fra KVU-konferansen fredag 15. januar her.

Det var stor oppslutning på konferansen for KVU Oslo-Navet i Ullevaal Panorama 15. januar.

Mer enn 160 påmeldte vitnet om stor interesse for konferansen fredag 15. januar 2016, da KVU-stab og -konsulenter ga en heldags innføring i KVU-ens arbeid og innhold.

Hensikten med dagen var først og fremst å gi et godt utgangspunkt for dem som skal avgi høringsuttalelse.

Som forespeilet på konferansen, gjøres presentasjonene fra dagen tilgjengelig på nett. De ligger samlet i én pdf-fil, som kan lastes ned fra menyen til høyre.