Presentasjon av KVU Oslo-Navets hovedtrekk utsatt

KVU Oslo-Navet skulle presentere hovedtrekk fra utredningen 30. juni i forbindelse med lansering av Ruters strategiplan, M2016.

Etter anmodning fra Samferdselsdepartementet og Oslo kommune er lanseringen av Ruters M2016 og presentasjon av hovedtrekk fra KVU Oslo-Navet utsatt til august.

Vi kommer tilbake med ny dato når dette er avklart.