Presentasjon av hovedtrekk fra KVU Oslo-Navet  13. august

Dato for felles arrangement med hovedtrekk fra KVU-en og lansering av Ruters M2016 er klar.

KVU Oslo-Navet vil presentere hovedtrekk fra utredningen torsdag den 13. august. Arrangementet blir felles med Ruters lansering av sin langtidsstrategi, M2016. Arrangementet var opprinnelig planlagt i juni, men ble som tidligere omtalt utsatt til august.

Invitasjoner sendes ut til de samme som ble invitert i juni.

Arbeidet med KVU-en vil ferdigstilles i september og det vil da bli formell overrekkelse av utredningen.