Høringsinnspillene behandlet og overleveret

Arbeidet med å sammenstille og behandle høringsuttalelsene er avsluttet og høringsdokumentet er oversendt oppdragsgiverne for KVU Oslo-Navet.

Foto: Thor Erik Skarpen, Jernbaneverket

Over 90 uttalelser til KVU-en er kommet inn, lest og oppsummert. Nå er merknadsbehandlingen sendt til Samferdselsdepartementet, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune for videre behandling. 

Merknadsbehandlingen og en samlet fil med alle høringsinnspillene kan lastes ned fra menyen til høyre.