KVU-en sendt på høring

KVU Oslo-Navet er nå sendt på høring. Fristen for tilbakemeldinger på utredningen er satt til 29. april 2016.

Bildet er fra KVU Oslo-Navets hovedrapport, og viser en mulig bruk av Markveien i Oslo ILLUSTRASJON: Norconsult ASTorsdag 26. november 2015 ble KVU Oslo-Navet formelt sendt på høring til 150 mottakere. Alt fra kommuner og fylkeskommuner til interesse- og næringsorganisasjoner og politiske partier står på lista over høringsinstanser. 

Å avgi en høringsuttalelse er åpent for alle, både privatpersoner og virksomheter/organisasjoner, selv om man ikke har mottatt høringsbrevet direkte. 

Det er i utgangspunktet hovedrapporten som er på høring. Den er tilgjengelig for nedlasting, sammen med de rundt 60 andre dokumentene i utredningen.

15. januar 2016 arrangerer KVU-staben en konferanse på Ullevål stadion. Her vil det bli orientert om utredningens innhold og det er åpent for spørsmål og kommentarer. Konferansen er i utgangspunktet myntet på dem som skal komme med høringsuttalelser, men også andre som har interessere av en faglig orientering fra utredningsarbeidet er velkomne. Det vil komme mer informasjon om innhold og påmelding til konferansen. 

Høringsuttalelser sendes til postmottak@jbv.no med tydelig merking at det er til KVU Oslo-Navet. Se forøvrig høringsbrevet i sin helhet i menyen til høyre.