Hovedtrekk fra KVU Oslo-Navet presenteres 30. juni

I forbindelse med at Ruter legger frem sin strategiplan M2016 tirsdag 30. juni, presenterer KVU Oslo-Navet hovedtrekk fra utredningen. Selve overleveringen vil finne sted etter sommeren.

Arbeidet med KVU Oslo-Navet er snart i havn, men ennå gjenstår det en siste finpuss før et anbefalt konsept kan legges frem for prosjektets oppdragsgivere.

Tett sammenheng med M2016

KVU Oslo-Navet er en utredning som gjøres av Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter i fellesskap. Arbeidet er tett forbundet og har foregått parallelt med Ruters egen strategi. Derfor er det naturlig at noen hovedtrekk fra KVU-en presenteres når Ruter lanserer sine innspill til utviklingen av kollektivtrafikken den 30. juni.

Arbeid som gjenstår

Til nå har fire aktuelle konsepter vært gjennom omfattende analyser. Fire konsepter som alle inneholder forslag til hvordan kollektivtrafikk, sykling og gåing kan ta persontrafikkveksten i hovedstadsområdet. Resultatet av analysene har ført til at hovedtrekk fra ett konsept videreføres, sammen med elementer fra de øvrige tre. Det er dette arbeidet som nå skal sluttføres, før en endelig anbefaling kan legges fram.