Høringsperioden avsluttet

Fredag 29. april 2016 gikk høringsfristen ut for KVU Oslo-Navet. Etter en høringsperiode på fem måneder er over 80 uttalelser kommet inn.

KVU-staben har nå satt i gang arbeidet med å sammenstille og behandle høringsuttalelsene. Merknadsbehandlingen gjøres på vegne av oppdragsgiverne – Samferdselsdepartementet, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Når KVU-staben er ferdig med sammenstillingen vil høringsuttalelsene leveres oppdragsgiverne, som tar dem med seg videre i sin politiske behandling av KVU-en.

Følgende instanser har sendt inn høringsuttalelse:

Avsender

Kategori

Buskerud fylkeskommune

A fylkeskommune

Hedmark fylkeskommune

A fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

A fylkeskommune

Østfold fylkeskommune

A fylkeskommune

Asker kommune

B kommune

Askim kommune

B kommune

Bærum kommune

B kommune

Eidsberg kommune

B kommune

Fet kommune

B kommune

Frogn kommune

B kommune

Gran kommune

B kommune

Kongsvinger kommune

B kommune

Lørenskog kommune

B kommune

Nes kommune, Akershus

B kommune

Nesodden kommune

B kommune

Oppegård kommune

B kommune

Skedsmo kommune

B kommune

Sør-Odal kommune

B kommune

Trøgstad kommune

B kommune

Ullensaker kommune

B kommune

Vestby kommune

B kommune

Våler kommune

B kommune

Ås kommune

B kommune

Bydel Alna

C Bydel, Oslo kommune

Bydel Bjerke

C bydel, Oslo kommune

Bydel Frogner

C bydel, Oslo kommune

Bydel Gamle Oslo

C bydel, Oslo kommune

Bydel Grünerløkka

C bydel, Oslo kommune

Bydel Nordre Aker

C bydel, Oslo kommune

Bydel Nordstrand

C Bydel, Oslo kommune

Bydel St. Hanshaugen

C bydel, Oslo kommune

Bydel Stovner

C bydel, Oslo kommune

Bydel Søndre Nordstrand

C bydel, Oslo kommune

Bydel Ullern

C bydel, Oslo kommune

Bydel Vestre Aker

C bydel, Oslo kommune

Bydel Østensjø

C bydel, Oslo kommune

Byantikvaren

D Etat, Oslo kommune

Bymiljøetaten

D Etat, Oslo kommune

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

D Etat, Oslo kommune

Plan- og bygningsetaten

D Etat, Oslo kommune

Utdanningsetaten

D Etat, Oslo kommune

Fylkesmannen Buskerud

E fylkesmannen

Fylkesmannen Oslo og Akershus

E fylkesmannen

Follorådet

F samarbeidsorgan

Osloregionen

F samarbeidsorgan

Stor-Oslo Nord

F samarbeidsorgan

Østlandssamarbeidet

F samarbeidsorgan

Samarbeidsrådet Nedre Romerike

F samarbeidsråd

Flytoget AS

G transportselskap

NSB AS

G transportselskap

Sporveien Oslo AS

G Transportselskap

Avinor Oslo Lufthavn

G Transportvirksomhet

Oslo vognselskap

G Vognselskap

Aero Norge

H interesseorganisasjon

Byggenæringens landsforening

H interesseorganisasjon

For Jernbane

H Interesseorganisasjon

Forum for Ahusbanen/Romeriksbanen

H interesseorganisasjon

Jernbanealliansen

H interesseorganisasjon

Jernbaneforum Kongsvingerbanen

H interesseorganisasjon

LO

H interesseorganisasjon

LO Oslo

H interesseorganisasjon

Natur og ungdom

H interesseorganisasjon

Naturvernforbundet Oslo og Akershus

H interesseorganisasjon

NHO

H interesseorganisasjon

NHO Transport

H interesseorganisasjon

Norges Automobil Forbund (NAF)

H interesseorganisasjon

Norges Lastebileier-Forbund

H interesseorganisasjon

OBOS

H interesseorganisasjon

Opplysningsrådet for veitrafikken

H interesseorganisasjon

Syklistenes landsforening Oslo

H interesseorganisasjon

Virke

H interesseorganisasjon

Oslo Elveforum

H interesseorganisasjon

Groruddalen miljøforum

H interesseorganisasjon

Spikkestad pendlerforening

H pendlerforening

Oslo velforbund

H velforbund

Ellingsrud velforening

H velforening

Akershus Senterparti

I politisk parti

Oslo Senterparti

I politisk parti

Derlick Arkitekter

X arkitektfirma/forslagsstiller regulering

Trollskogen barnehage

X barnehage

Innbyggerinitiativet ”Gjeninnfør buss 71E mellom Bjørndal og Tollboden NÅ!”

X innbyggerinitiativ

Annie Xiuqin Chen og Kurt A Nielsen

X privatperson

Bedne Olesen

X privatperson

Jan Ivar Pettersen

X privatperson

Kjetil Kjernsmo

X privatperson

Mariann E.K. Hagen

X privatperson

Marit Langsbakken

X privatperson

Najef Waqar

X privatperson

Ragnhild Skjold

X privatperson

Wenche Helleren Reichelt

X privatperson

Uttalelsene er offentlig tilgjengelig og kan lastes ned fra menyen til høyre.