En nødvendig satsing for kollektivtrafikken i hovedstadsområdet

Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter er snart i mål med KVU Oslo-Navet – utredningen av hvordan transportsystemet i hovedstadsområdet kan utvikles fram mot 2030 og 2060. Prosjektet har kommet fram til løsninger for å sikre den stadig voksende befolkningen god og bærekraftig mobilitet.

Knutepunktsutvikling er en viktig del av løsningene. Et godt knutepunkt kan innebære mer enn gode omstigninger i kollektivtrafikken. Her vises et eksempel på hvordan Byport øst på Bryn kan utvikles til en levende møteplass under bakken. Illustrasjon: Norconsult/KVU Oslo-Navet

– Det er et ambisiøst prosjekt og et omfattende samarbeid vi snart er i mål med. Sammen har Jernbaneverket, Ruter og Statens vegvesen utredet det framtidige kollektivsystemet i hovedstadsområdet med et helhetlig blikk. Selv om arbeidet ikke er helt sluttført, er vi trygge på å ha funnet løsninger som gjør det mulig å møte behovet for kollektivtransport fram mot 2030 og 2060, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Torsdag 13. august presenterte KVU Oslo-Navet hovedtrekk fra utredningen, samtidig som Ruter lanserte sin strategiplan M2016. KVU-en ferdigstilles i slutten av september. Prosjekteierne er jernbanedirektør Elisabeth Enger, fungerende vegdirektør Lars Aksnes og administrerende direktør i Ruter AS, Bernt Reitan Jenssen. 

KVU-en viser at kollektivtrafikken vil måtte spille en viktig rolle for å få den ønskede by- og stedsutviklingen i hovedstadsområdet. Ruters M2016 bygger for infrastrukturutviklingens del på hovedtrekkene fra KVU Oslo-Navet.

– De løsningene som beskrives vil gjøre det mulig med et hovedstadsområde som fortsatt er et attraktivt område å bo, jobbe og treffes i i framtiden. Et godt tilbud vil bli enda bedre, samtidig som det vil bli nye reiseforbindelser. Både dagens marked og nye bo- og arbeidsområder trenger et godt tilbud, for at folk skal kunne reise dit de skal. Tilstrekkelig kapasitet, hyppige avganger og et nett som henger sammen er de viktigste forutsetningene for at vi skal kunne fortsette den kraftige veksten i kollektivtrafikken, sier administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen.

Oslo og Akershus har i dag over 1,2 millioner innbyggere og det er ventet en massiv befolkningsvekst i tiårene framover. Med befolkningsveksten øker også antallet reiser og behovet for et godt reisetilbud.

– Oppgaven vår har vært å lage et transportsystem som gjør det mulig å ta all vekst i persontrafikken med kollektivtransport, sykling og gåing. Når vi tar veksten på denne måten, vil framkommeligheten på hovedveiene bli omtrent som i dag.  Tiltakene for kollektivtrafikken i KVU-en vil kunne ta sin del av veksten sammen med økte andeler av sykling og gåing, sier fungerende vegdirektør Lars Aksnes.

Se KVU Oslo-Navets film, som viser hovedtrekkene:

Hovedtrekkene kort oppsummert:

Hyppige avganger:

Trafikktilbudet må ha hyppige avganger. Med det menes følgende grunnruter på dagtid:

 • Avgang minimum hvert 5. minutt i indre by og på de strekningene utenfor som har eller får et godt markedsgrunnlag
 • Avgang minimum hvert 10. minutt i ytre by i Oslo, samt sentrale områder og knutepunkter i Akershus
 • Avgang minimum hvert 30. minutt på regionale ruter (jernbanens ytterstrekninger, InterCity-tog og regionbusser i Akershus)
 • Busser/trikker til omstigningspunkter i forsteder og regionen har minst 10 og 30 minutters frekvens tilsvarende banene de mater til

Nye tunneler:

 • Ny metrotunnel fra Majorstuen til Bryn knyttet sammen med dagens tunnel på Stortinget
 • To nye jernbanetunneler. Én fra Oslo S til Lysaker, via Nationaltheatret og én fra Nationaltheatret, via Bislett og Økern, til Hovedbanen i Alnabruområdet

Nye trikkelinjer:

 • Ny trikkelinje på Ring 2: Majorstuen – Carl Berners plass – Helsfyr – Bryn
 • Ny trikkelinje Bryn – Økern – Sinsen

Lokale og regionale knutepunkter:

 • Etablere «Byport øst» og «Byport vest» på henholdsvis Bryn og Lysaker
 • Flere lokale knutepunkter i Oslo by
 • Regionale knutepunkter styrkes ved videreutvikling av regionbyene Asker, Sandvika, Lillestrøm, Jessheim, Ski og Ås
 • Oslo Bussterminal prioriteres som terminal for fjernbusser

Sykling og gåing prioriteres:

 • Korte reiser må i stor grad foretas med sykling og gåing
 • I sentrum av Oslo må gatebruken legges om slik at gående og syklende får god framkommelighet
 • Ved knutepunktene må det sikres god tilgjengelighet og gode parkeringsforhold for sykkel
 • Det legges til grunn at Oslo kommunes og Akershus fylkeskommunes sykkelstrategier gjennomføres

Et hefte som presenterer hovedtrekkene mer fyldig ligger i menyen til høyre.

 Les om M2016 på:
www.ruter.no/m2016