Et tverrsnitt av behov, mål og krav

"Det mangler kapasitet i rushtiden", "Transportsystemet i dag tilrettelegger fortsatt for økt bilbruk til tross for vedtatte mål", "Bedre tilgjengelighet til butikkene for alle" – innspillene på KVU Oslo-Navets første verksted var mange og varierte.

114 deltakere fordelt på 16 grupper jobbet med oppgaver om behov, mål og krav. Last ned verkstedrapporten, samt presentasjonene fra dagen, i menyen til høyre. Foto: Marit Synnes Lindseth

Fredag 28. februar møtte godt over 100 deltakere på Ullevaal Panorama i Oslo for å komme med innspill til KVU Oslo-Navets arbeid med behov, mål og krav. Første del av dagen var satt av til presentasjoner og etter lunsj var det duket for gruppearbeid.

Problematiske målformuleringer

Prosjektleder Terje Grytbakk og oppdragsleder Terje B. Grennes fra Norconsult ga først en kort introduksjon. De snakket blant annet om hvordan et KVU-arbeid skal foregå, hvordan KVU Oslo-Navet er organisert og hvordan dagens situasjon ser ut.

Deretter tok professor Knut F. Samset over mikrofonen med sitt foredrag "Om behov, mål og målstruktur". Samset er en del av Concept-programmet på NTNU og ble invitert på verkstedet for å forklare deltakerne hva som menes med begrepene "behov" og "mål", og for å gi en innføring i målstrukturen. Hva er et resultatmål, og hva skiller det fra effektmål og samfunnsmål? Samset understrekte at målformulering kan være en problematisk affære, og ga flere eksempler på vidløftige målbeskrivelser som i bunn og grunn ikke sier så mye.

Professor Knut F. Samset holdt foredrag om mål og målstruktur i den innledende delen av verkstedet. Foto: Hedda Klemetzen

Plansamarbeidet – et grunnlag for KVU-en

Marit Øhrn Langslet i sekretariatet til Plansamarbeidet for Oslo og Akershus presenterte deres første utkast til planforslag. Så langt ser Plansamarbeidet for seg at en konsentrert utvikling av byer kombinert med en fortetting i flere knutepunkt kan være veien å gå med tanke på arealutvikling i Oslo og Akershus.

Plansamarbeidets arbeid er et av flere prosjekt som gir bakgrunnsinforasjon til KVU Oslo-Navet. Arealutviklingen vil være førende for hvor kollektivtransporten bør styrkes, og scenariene til Plansamarbeidet vil bli en del av behovsanalysen som er i gang. 

Konsentrert gruppearbeid

Det var en uvanlig stor gruppe deltakere på dette verkstedet, noe som var ønsket for å få bredde og variasjon i både interesser, bakgrunn og geografisk tilknytning. Hensikten med et KVU-verksted er å sikre medvirkning fra både premissgivere og berørte parter og det er et poeng at innspillene som arbeides frem skal komme til nytte i KVU-arbeidet.     

Den store gruppen gjorde det nødvendig å ta noen grep for at arbeidsformen skulle fungere best mulig. Hver gruppe hadde en gruppesekretær som skulle skrive ned alle innspill og spørsmål i en egen notatmal. Som forventet ble det liten tid til å gå gjennom disse i plenum, men de fyldige notatene har blitt samlet og skal brukes til utforming av en verkstedsrapport. Denne vil bli lagt ut på nett, sendt alle interessenter og blir en del av arbeidet med behovsanalysen for KVU Oslo-Navet. Rapporten blir også gjennomgått på neste verksted. Det finner sted i 4. og 18. juni og har konsepter som tema. 

 Gruppene på dette første verkstedet var delt inn slik at de med mest mulig like interesser satt sammen. Diskusjonen gikk livlig rundt bordene. Foto: Marit Synnes Lindseth

Du kan laste ned verkstedsrapporten og presentasjoner fra verkstedet i menyen til høyre.

Rapporten ligger også under Bakgrunn og dokumenter > Aktuelle dokumenter, som du finner i menyen til venstre.