Norconsult skal utrede Oslo-Navet

KVU Oslo-Navet har inngått konsulentavtale med Norconsult. Sammen med KVU-staben skal de utrede kollektivtrafikkløsninger for et hovedstadsområde med en massivt økende befolkning.

Avtalen ble formelt inngått i KVU-stabens kontor på Byporten. Tilstede var (fra venstre) direktør i Norconsult, Sigurd Rugsland, Øyvind Rørslett, Terje Grytbakk, Arne Torp og Hedda Klemetzen i KVU-staben. Foran Anita Skauge, plan- og utviklingsdirektør i Jernbaneverket.– Vi står foran en kompleks oppgave der vi skal se kollektivtrafikksystemet som helhet og sørge for et forslag til et godt transporttilbud for fremtidens etterspørsel i Oslo og omegn, understreker Terje Grytbakk, prosjektleder for KVU Oslo-Navet.
– Jeg føler meg trygg på at vi får med oss en meget kompetent og leveringsdyktig samarbeidspartner i Norconsult og deres konsulentkonsortium. De har blant annet knyttet til seg eksperter fra Madrid og Zürich, noe som vil gi oss noen friske øyne på utfordringene, sier Grytbakk.

Norconsult er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Selskapet har rundt 2700 medarbeidere fordelt på ca. 1950 i Norge og 750 i utlandet. Norconsult er eiet av de ansatte og ledes av administrerende direktør John Nyheim.

Til å jobbe med KVU Oslo-Navet har de satt sammen et oppdragsteam på rundt 20 personer. Kjernen i teamet består av oppdragsleder Terje Grennes, assisterende oppdragsleder og disiplinleder for KVU-analysene Thora Heieraas, disiplinleder for konseptutvikling og koordinering mot TØP Lars-Petter Nesvåg og fagansvarlig for samfunnsøkonomi Tor Homleid. Sistnevnte arbeider i Vista Analyse AS, som er Norconsult samarbeidspartnere i oppdraget. I tillegg har Norconsult knyttet til seg et internasjonalt ekspertteam bestående av fire spesialister fra Typsa (Spania) og Basler og Hofmann (Sveits).

Plombert og signert avtale mellom Norconsult og KVU-staben.

 – Dette er en unik og interessant oppgave, utvilsomt en av de mest spennende samferdselsoppdragene dette tiåret og vi gleder oss til å sette i gang med arbeidet. Samtidig er det med en viss ærefrykt vi nå skal sette oss ned sammen med KVU-staben og komme frem til en anbefaling til løsning våren 2015, dette vil ha stor betydning for hele Østlandet, sier Terje B. Grennes, oppdragsleder for Norconsult.
– Vi har, sammen med våre kompetente samarbeidspartnere, satt sammen et sterkt team som jeg er sikker på vil møte utfordringene sier Grennes.
 
Avtalen mellom Norconsult og KVU Oslo-Navet ble formelt inngått torsdag 27. februar.

I tillegg til selve konseptvalgutredningen skal det gjennomføres egne teknisk-økonomiske vurderinger av baneløsningene. Disse lyses ut i et separat oppdrag og skal brukes i konseptvalgutredningens teknisk-økonomiske plan (TØP). Det skal også gjennomføres egne usikkerhetsanalyser som skal vurdere investeringskostnader, drifts- og vedlikeholdskostnader og nyttekomponenter.