Andre verksted vel blåst

Konseptutviklingen kom godt i gang på KVU Oslo-Navets andre verksted. Med på arrangementet var syv 6.-klassinger som kom med sine erfaringer og ideer for de mer enn 100 deltakerne.

Syv av elevene fra 6. trinn på St. Sunniva skole i Oslo deltok på verksted med KVU Oslo-Navet den 4. juni. I forkant av dette ble det holdt et eget "miniverksted" på skolen, der elevene arbeidet med forslag og innspill til utredningen.

– Det er dumt å ta bilen på grunn av CO2, for det er skadelig for miljøet, presiserte en av elevene på 6. trinn ved St. Sunniva skole i Oslo sentrum.

Hele trinnet hadde i forkant hatt et miniverksted med KVU Oslo-Navet, der de ble bedt om å beskrive skoleveien sin og se for seg hvordan de kunne reise i fremtiden hvis de ikke skulle bruke bil. I tillegg fikk elevene anledning til å fortelle de voksne som skal planlegge fremtidens kollektivtrafikk hva de må ta hensyn til. Beskjedene var mange og klare, og alle ble lest opp fra scenen på KVU Oslo-Navets verksted den 4. juni. Her er noen av dem:

“Høyttalerne på toget må ikke mumle! Sanntidstavlene må slutte å lyve! Flere busser, mindre trafikk! Det bør være tilbud på billetter, ala kaffekort, der man får 5. turen gratis. Gi gratis Biola til bussjåfører, så får de en bedre start på dagen.”

Og – i solidaritetens navn:

“Hvis du er fattig bør du kunne snike på torsdager.”

På miniverkstedet som ble holdt på St. Sunniva skole fikk 6.-klassingene tegne sin skolevei. Alle tegningene ble hengt opp i Ullevaal Panorama den 4. juni.

 

I tillegg til tegningene og elvenes presentasjon ble det vist en liten film fra miniverkstedet.

Mer klar tale

Det var ikke bare Isabel, Cordelia, Sebene, Daniel, Eivind, Theodor og Varanann fra St. Sunniva som var klare i sin tale. Blant innlederne var den tyske sivilingeniøren Axel Kühn fra Karlsruhe, den ene av KVU Oslo-Navets to uavhengige, utenlandske eksperter.

Kühn holdt en presentasjon der han blant annet sammenlignet kollektivtrafikken i Oslo med andre europeiske byer. Han stilte spørsmålet om det ikke er for mange busser i Oslos sentrumsgater, og at det derfor kan være nyttig å se på omfanget av parallellkjøring mellom tog og buss.

Også svenske Bernt Nielsen, den andre uavhengige, utenlandske eksperten, var på verkstedet og holdt en presentasjon. Han pekte blant annet på at trikken i Oslo enten bør utvikles eller avvikles, og kom med gode råd fra erfaringer med utvikling av trikken i Göteborg.

Positivt overrasket

Verkstedet hadde konseptutvikling som tema, og var delt i to. Foruten presentasjonene fra de utenlandske ekspertene og elevene fra St. Sunniva, gikk tiden før lunsj med til oppdateringer på arbeidet med behov og mål, herunder utredningens samfunnsmål – som er til behandling hos oppdragsgiverne – samt arbeidet med situasjonsbeskrivelsen.
Etter lunsj jobbet de 111 deltakerne, inndelt i 17 grupper, med forslag til små og store løsninger for kollektivtrafikken.

Deltakerne var delt inn i 17 grupper og arbeidet med løsninger for fremtidens kollektivtrafikk.

– Jeg ble positivt overrasket over hvor mye bra som har kommet inn, sier Lars-Petter Nesvåg i Norconsult.
– Mange er i tråd med hva vi har sett på selv, men det er også noen som har tenkt litt annerledes og det er bra.

Det er Nesvåg som har hovedansvaret for konseptarbeidet i utredningen, og sammen med sitt team er han i full gang med å sortere og gruppere forslagene som ble samlet inn.

Videre arbeid med store prosjekter

Gruppene fikk tre oppgaver å arbeide med:
1. Hva kan gjøres for å redusere transportbehovet og effektivisere bruken av dagens infrastruktur og materiell?
2. Hva kan gjøres av mindre forbedringer for å løse utfordringene?
3. Hvilke større prosjekter må til for å løse utfordringene?

– Det er oppgave tre – de store prosjektene – deltakerne blir bedt om å jobbe videre med på neste verksted, forklarer prosjektleder Terje Grytbakk.
– Oppgaven til prosjektgruppa nå fram til neste runde blir å beskrive essensen eller strukturen i gruppenes innspill. Så må vi hjelpe gruppene til å bearbeide dem videre ved å belyse hva som eventuelt mangler for at det skal kunne kalles et helhetlig konsept, sier Grytbakk.

Rapporten fra dagen, presentasjoner, program og oppgaver kan lastes ned i kolonnen til høyre på siden.

Den 18. juni møtes deltakerne igjen for det tredje og siste versktedet i KVU Oslo-Navet. Da skal de arbeide videre med løsningene de startet på den 4. juni.

Rapporten fra denne verkstedsdagen ligger i menyen til høyre. I tillegg ligger alle rapportene samlet på siden "Bakgrunn og dokumenter", som du finner i menyen til venstre.