Aas-Jakobsen skal gjøre teknisk-økonomiske vurderinger

Konsulentselskapet har fått oppdraget med å sikre at KVU Oslo-Navet er tilstrekkelig godt underbygget med hensyn til store grep i infrastrukturen i hovedstaden.

Det nye tilskuddet i prosjektorganisasjonen ble markert med kake tirsdag 1. april. Prosjektleder i KVU Oslo-Navet, Terje Grytbakk (til venstre) og oppdragsleder for Norconsult, Terje Grennes (til høyre), ønsket Sven Narum og resten av GTØP-konsulentene velkommen. Foto: Hedda KlemetzenNye baneløsninger, inkludert en eventuell ny jernbanetunnel og en eventuell ny T-banetunnel er noe av det KVU Oslo-Navet har fått i oppdrag å utrede. Før inngrep av en slik dimensjon planlegges er det særdeles viktig at det er skikkelig vurdert om inngrepene innfrir tekniske krav, har gjennomførbarhet og hvilke kostnader det innebærer. Derfor er teknisk-økonomiske vurderinger av baneløsningene blitt et eget oppdrag, som går enda mer i dybden enn det som er vanlig på dette plannivået.

– Det ble tidlig i prosjektet bestemt at grunnlaget for KVU-ens teknisk-økonomiske plan, som vi kaller GTØP, skulle lyses ut som et separat konsulentoppdrag. Dette for å sikre bredde og dybde i kompetansen som brukes på KVU Oslo-Navet, samtidig som det gjør det mulig å jobbe med disse vurderingene parallelt med utredningsoppdraget. På den måten vinner vi tid også, forklarer prosjektleder Terje Grytbakk.
– Et av suksesskriteriene for KVU Oslo-Navet er at vi kommer med forslag som er gjennomførbare, understreker Grytbakk.

Konsulentselskapet Dr.Ing. A.Aas-Jakobsen AS har en sterk samferdselsavdeling med 30 års erfaring fra alle faser av bygge- og anleggsteknikk. For å dekke tverrfagligheten arbeider Aas-Jakobsen i et nettverk av firmaer. Med seg på oppdraget for KVU Oslo-Navet har de ViaNova Plan og Trafikk AS, Geovita AS, ECT AS og Norges Geotekniske Institutt (NGI). GTØP-konsulentene har delt seg inn i to grupper, der én gruppe står for idéer og løsningsutvikling og én for bearbeiding av løsningene.

– For at vi skal kunne gjennomføre oppgavene innenfor tidsfristen og samtidig ha tid til stadig å forbedre løsningene er det nødvendig at flere oppgaver utføres parallelt, presiserer Sven Narum.
– Dette er et stort, krevende og komplisert prosjekt, som vi gleder oss til å ta fatt på, sier Narum. Han arbeider i ViaNova og er prosjektleder og ansvarlig for bearbeiding av løsninger i dette oppdraget.

Nøkkelpersonellet i GTØP-arbeidet vil, foruten Sven Narum, være Snorre Slapgård (Aas-Jakobsen) som oppdragsansvarlig, Torbjørn Johansen (Geovita), Kristian Strand (ECT) og Kjell Karlsrud (NGI).

– Kjell Karlsrud var prosjektingeniør og senere ansvarlig for prosjektering, kontroll og oppfølging av byggingen av deler av dagens jernbane og T-banetunnel under Oslo sentrum på 70-tallet, påpeker Terje Grytbakk.
– Vi synes det er både nyttig og morsomt at Aas-Jakobsen har knyttet til seg Karlsrud i utredningen av nye tunneler.