Nyheter

  • Verksted for innspill og nye ideer

    28. februar er det duket for KVU Oslo-Navets første arbeidsverksted. Prosessleder Gunnar Ridderström er hyret inn for å lose arrangørene og deltakerne gjennom dagen.

  • KVU Oslo-Navet ferdig rigget

    Nå er det i gang for alvor, prosjektet som skal utrede fremtidens transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo.