Nyheter

 • Presentasjon av KVU Oslo-Navets hovedtrekk utsatt

  KVU Oslo-Navet skulle presentere hovedtrekk fra utredningen 30. juni i forbindelse med lansering av Ruters strategiplan, M2016.

 • Hovedtrekk fra KVU Oslo-Navet presenteres 30. juni

  I forbindelse med at Ruter legger frem sin strategiplan M2016 tirsdag 30. juni, presenterer KVU Oslo-Navet hovedtrekk fra utredningen. Selve overleveringen vil finne sted etter sommeren.

 • Må tørre å tenke stort

  Klar rollefordeling, skikkelig nettstruktur, gode knutepunkt og – ikke minst – en vilje til å sette gåing, sykling og kollektivtransport foran bilkjøring i sentrum, er noe av lærdommen fra KVU Oslo-Navets studietur i Tyskland og Sveits.

 • KVU Oslo-Navet starter å sile

  Forslag til løsninger og konsepter er utarbeidet av prosjektets egen arbeidsgruppe og på verkstedene. I tillegg har flere forslag blitt sendt inn av eksterne aktører. Til sammen sitter KVU Oslo-Navet på cirka 900 innspill – en bunke som skal slankes betraktelig i ukene som kommer.

  ingressbilde
 • Gode konsepter på verksted 2b

  Den 18. juni jobbet deltakerne på KVU Oslo-Navets tredje og siste verksted videre med konseptforslagene sine. Presentasjoner og oppgavebeskrivelser fra dagen kan lastes ned her.

 • Andre verksted vel blåst

  Konseptutviklingen kom godt i gang på KVU Oslo-Navets andre verksted. Med på arrangementet var syv 6.-klassinger som kom med sine erfaringer og ideer for de mer enn 100 deltakerne.

 • Hva har de gjort i utlandet?

  For et friskt og samtidig kritisk blikk utenfra har KVU Oslo-Navet knyttet til seg et team av utenlandske eksperter. Denne uken har de møttes i Oslo, for å lære om vårt prosjekt og gi inspirasjon fra sine egne.

 • Aas-Jakobsen skal gjøre teknisk-økonomiske vurderinger

  Konsulentselskapet har fått oppdraget med å sikre at KVU Oslo-Navet er tilstrekkelig godt underbygget med hensyn til store grep i infrastrukturen i hovedstaden.

 • Et tverrsnitt av behov, mål og krav

  "Det mangler kapasitet i rushtiden", "Transportsystemet i dag tilrettelegger fortsatt for økt bilbruk til tross for vedtatte mål", "Bedre tilgjengelighet til butikkene for alle" – innspillene på KVU Oslo-Navets første verksted var mange og varierte.

 • Norconsult skal utrede Oslo-Navet

  KVU Oslo-Navet har inngått konsulentavtale med Norconsult. Sammen med KVU-staben skal de utrede kollektivtrafikkløsninger for et hovedstadsområde med en massivt økende befolkning.

  Sigurd Rugsland i Norconsult og Anita Skauge i Jernbaneverket