Nyheter

 • Høringsinnspillene behandlet og overleveret

  Arbeidet med å sammenstille og behandle høringsuttalelsene er avsluttet og høringsdokumentet er oversendt oppdragsgiverne for KVU Oslo-Navet.

 • Høringsperioden avsluttet

  Fredag 29. april 2016 gikk høringsfristen ut for KVU Oslo-Navet. Etter en høringsperiode på fem måneder er over 80 uttalelser kommet inn.

 • Presentasjon fra KVU-konferansen

  Last ned presentasjonen fra KVU-konferansen fredag 15. januar her.

 • Velkommen til KVU-konferanse

  Staben i KVU Oslo-Navet inviterer til konferanse fredag 15. januar i Ullevaal Panorama. I utgangspunktet er dette ment som en innføring til rapporten og anbefalingen til dem som skal avgi høringsuttalelser, men også andre interesserte er velkomne så langt kapasiteten rekker.

 • KVU-en sendt på høring

  KVU Oslo-Navet er nå sendt på høring. Fristen for tilbakemeldinger på utredningen er satt til 29. april 2016.

 • KVU Oslo-Navet: Alle dokumenter

  Her finner du alle rapporter, vedlegg, notater og underlagsdokumenter til KVU Oslo-Navet.

 • Oslo-Navet: Et attraktivt kollektivnettverk i takt med befolkningsveksten

  Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter AS står samlet bak anbefalingen om å utvikle et kollektivnettverk med hyppige avganger og god kapasitet. Anbefalingen vil gjøre kollektivtrafikken i hovedstadsområdet rustet til å ta veksten i persontrafikken, sammen med gåing og sykling.

  Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo (KVU Oslo-Navet) ble overlevert mandag 23. november 2015.
 • Overlevering av KVU Oslo-Navet

  Arbeidet med KVU Oslo-Navet er ferdigstilt. Hovedrapporten leveres mandag 23. november til samferdselsministeren, byråd for miljø og samferdsel og fylkesordfører i Akershus .

 • En nødvendig satsing for kollektivtrafikken i hovedstadsområdet

  Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter er snart i mål med KVU Oslo-Navet – utredningen av hvordan transportsystemet i hovedstadsområdet kan utvikles fram mot 2030 og 2060. Prosjektet har kommet fram til løsninger for å sikre den stadig voksende befolkningen god og bærekraftig mobilitet.

  Illustrasjonsbilde
 • Presentasjon av hovedtrekk fra KVU Oslo-Navet  13. august

  Dato for felles arrangement med hovedtrekk fra KVU-en og lansering av Ruters M2016 er klar.