KVU Oslo-Navet

Konseptvalgutredningen for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo (KVU Oslo-Navet) ble levert til oppdragsgiverne den 23. november 2015.

Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter AS har gjort utredningen på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

Klikk her for en oversikt over alle rapporter, vedlegg, notater og underlagsdokumenter fra utredningen. Utredningen ble sendt på høring 26. november 2015, med høringsfrist 29. april 2016.

Hovedoppgaven er i mandatbrevet beskrevet slik:
KVUen må belyse om og eventuelt hva slags kollektivt transporttilbud som må utvikles for at det overordnede politiske målet om at veksten i persontransport skal skje med kollektivtransport, sykkel og gange kan innfris.

Klikk i menyen til venstre for å lese om prosjektorganisasjonen, samt nyheter og bakgrunn for KVU Oslo-Navet.

 

Samfunnsmålet for utredningen ble fastsatt av oppdragsgiverne i juli 2014:

Et bærekraftig transportsystem i hovedstadsområdet som tilfredsstiller behovet for person- og næringstransport i et langsiktig perspektiv.