Logistikknutepunkt for Bergensregionen på høring

Konseptvalgutredning for logistikknutepunkt i Bergensregionen legges med dette ut på offentlig høring. Dokumentene finner du på denne nettsiden.

Berørte myndigheter og interessegrupper gis anledning til å komme med høringsuttalelser innen 27.05.2016. Det er også mulig for andre interessenter å gi sine merknader innen samme frist. Konseptvalgutredningen skal, i regi av Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet, gjennomgå ekstern kvalitetssikring (KS1).

Høringsuttalelser sendes til:

E-post: postmottak@jernbaneverket.no

Brevpost: Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 HAMAR

Eventuelle spørsmål knyttet til konseptvalgutredningen og høringen kan rettes til Hanne Dybwik-Rafto, dybhan@jbv.no .