Høringsmerknadene behandlet og overlevert

Jernbaneverket har behandlet høringsinnspillene som har kommet til KVU-arbeidet for godsterminal i Bergensregionen. KVUen har skapt stort engasjement, og Jernbaneverket har mottatt hele 263 høringsinnspill.

 Alle innspillene er lest og oppsummert, og Jernbaneverket har også kommentert merknader som peker på feil og mangler i KVU-arbeidet. Dette er sammenfattet i et oppsummeringsdokument, som sammen med originalmerknadene er oversendt Samferdselsdepartementet for videre behandling.

Oppsummeringsdokumentet og originalmerknadene finnes som vedlegg til denne siden.

Jernbaneverket takker alle som har sendt inn høringsinnspill.