Ny terminal i Bergensområdet: Behov, mål og krav

Første fase i konseptvalgsutredningen for nytt logistikknutepunkt i Bergensregionen er over. I en ny rapport analyseres behovet og i et strategidokument fastsetter mål og krav til prosjektet.

Godstog på vei inn til Alnabruterminalen i OsloProsjektet har i høst arbeidet med å kartlegge behov, mål og krav som skal ligge til grunn for tiltaket. Arbeidet er sammenfattet i to dokumenter. Behovsanalysen vurderer behovene som ligger bak og utløser tiltaket, mens strategidokumentet redegjør for mål og krav som skal settes til prosjektet. Dokumentene bygger blant annet på innspill fra de to ideverkstedene som ble avholdt 16. juni og 17. september. Prosjektets neste fase består av konseptutvikling og identifisering av mulige lokaliseringer. Dette arbeidet vil blant annet bygge på de mange innspillene fra ideverksted 17. september (se egen sak). Tidligere utførte analyser og utredninger blir også tatt hensyn til i analysearbeidet.