Terminal i Bergensregionen

 • Høringsmerknadene behandlet og overlevert

  Jernbaneverket har behandlet høringsinnspillene som har kommet til KVU-arbeidet for godsterminal i Bergensregionen. KVUen har skapt stort engasjement, og Jernbaneverket har mottatt hele 263 høringsinnspill.

 • Logistikknutepunkt for Bergensregionen på høring

  Konseptvalgutredning for logistikknutepunkt i Bergensregionen legges med dette ut på offentlig høring. Dokumentene finner du på denne nettsiden.

 • Anbefaler å gå videre med Rådal og Unneland

  KVU logistikknutepunkt i Bergensregionen: Jernbaneverket anbefaler Rådal og Unneland som aktuelle steder for ny godsterminal i Bergensregionen. Det er blant konklusjonene i en KVU, som har vurdert ulike alternativer for havn og godsterminal i Bergensregionen. Dokken i Bergen indre havn bør utvikles som planlagt. På lengre sikt kan havnen flyttes til Sletten ved Flesland.

  Ingressbilde viser utsnitt av kartillustrasjon
 • Ny terminal i Bergensområdet: Behov, mål og krav

  Første fase i konseptvalgsutredningen for nytt logistikknutepunkt i Bergensregionen er over. I en ny rapport analyseres behovet og i et strategidokument fastsetter mål og krav til prosjektet.

  Godstog
 • Hvor bør nytt logistikknutepunkt etableres? (dokumenter fra verksted 2)

  Det andre av to ideverksteder i konseptvalgsutredningen(KVU) for nytt logistikknutepunkt for Bergensregionen resulterte i mange forslag til hvor havne- og jernbanefasilitetene bør ligge i fremtiden.

  Tommy A. Ommundsen og Unni Sivertsen i lokaliseringsdiskusjon
 • Fremdriftsplan KVU logistikknutepunkt Bergen

  Arbeids- og fremdriftsplan for konseptvalgsutredningen (KVU) logistikknutepunkt i Bergensregionen.

 • Behov og mål for ny terminal i Bergensområdet kartlagt (dokumenter fra verksted 1)

  Første steg i konseptvalgsutredningen er tatt. På et ideverksted med bred representasjon fra kommuner, transportører, næringsliv, myndigheter og organisasjonsliv ble behov og målsetninger for prosjektet kartlagt. Rapporten og presentasjoner fra verkstedet finner du på denne siden.

  Fylkesmannen i Hordaland glad for samarbeid om KVU
 • Skal utrede fremtidig godsterminal i Bergen

  Jernbaneverket vil få i oppdrag å utrede framtidige løsninger og alternativer for godsterminal i Bergen. Kapasiteten på dagens godsterminal på Nygårdstangen er i ferd med å nå taket.