KVU for logistikknutepunkt i Bergensregionen

7. mars 2014 ba Samferdselsdepartementet Jernbaneverket sette igang konseptvalgsutredning for nytt logistikknutepunkt for Bergensregionen. Dette er prosjektets nettsider.

Til høyre på siden er oppdragsbrevet til Jernbaneverket fra Samferdselsdepartementet med beskrivelse av prosjektet.

Prosjektleder er Hanne Dybwik-Rafto (dybhan@jbv.no). Besøksadressen til prosjektledelsen er Jernbaneverkets lokaler i Aasegården, Vestre Strømkai 7, 5008 Bergen.