Gods og terminaler

På disse sidene finner du utredninger og høringer som omhandler Jernbaneverkets godsterminaler og planer for framtidig utvikling og terminalstruktur. Du finner aktuelle prosjekter i menyen.

Bergen - Nygårdstangen <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>

Ønsker du å bli terminaloperatør?

Jernbaneverket inviterer aktører til å søke om å bli godkjente leverandører av terminaltjenester på jernbanegodsterminalene.

Les mer om søknadsprosessen her.

Oversikt over godsterminalene

Her finner du oversikt over alle godsterminalene i Norge.

Godsseminar

Jernbaneverket arrangerer jevnlig godsseminarer. Se programmet til fjorårets Miniseminar gods 14.10.2015 i Oslo.