Punktlighet og regularitet

Her vil Jernbaneverket jevnlig publisere oppdaterte tall for punktlighet og regularitet i togtrafikken.

Et tog regnes som i rute dersom det ankommer endestasjonen innenfor en margin på tre minutter. For langdistansetog er denne marginen fem minutter. Målsettingen for persontog er at 90% av togene skal nå endestasjonen i rute, mens målet for Flytoget er 95%.

Med regularitet menes det antall tog som blir kjørt som planlagt i rutetabellene. Tog som lang tid i forveien er planlagt innstilt som følge av sporarbeider, tas ikke med.

Til høyre er den ferskeste punktlighetsoversikten. Hovedårsakene til forsinkelser i togtrafikken i uke 50 var:

Innstilte tog og busskjøring på Gjøvikbanen pga. skoggrydding og infrastrukturarbeider. Følgeforsinkelser pga. busskjøring

Mange dyrepåkjørsler på Nordlandsbanen

  • Vedlagt er også oversikt over punklighets- og regularitetsutviklingen til nå i år (pdf.dok).