Ruteplanprosessen

 • jan 9
  Forhåndplanlagt infrastrukturkapasitet (PaPs) for internasjonal godstrafikk publiseres. Søkeperiode for infrastrukturkapasitet starter
  09. januar 2017
 • mar 1
  Første forslag til banetekniske planforutsetninger (BTP) for R18 publiseres
  01. mars 2017

   

 • mar 9
  Oppstartsmøte med jernbaneforetakene
  09. mars 2017

  Auditoriet i 1. etasje i Posthuset

 • apr 10
  Siste dag for søknader om infrastrukturkapasitet
  10. april 2017

  Kommentarer til første forslag BTP skal være Bane NOR i hende innen kl. 09.00

 • jul 3
  Ruteforslag og oppdatert forslag til BTP for R18 publiseres
  03. juli 2017

   

 • aug 7
  Forslag til høring hos jernbaneforetakene
  07. august 2017

  Kommentarer til ruteforslag og oppdatert BTP skal være Bane NOR i hende innen kl. 09.00

 • aug 7
  Samordningsperiode
  07. august 2017

  01. september 2017

 • aug 17
  Ruteplanmøte R18
  17. august 2017

  Møtet holdes fra kl. 09.00 - 15.30, møterom M300 (Auditoriet), Stortorvet 7, Oslo

 • aug 21
  Tider for internasjonal trafikk søkt via PCS, inkl. forhåndsplanlagte ruteleier (PaPs) for internasjonal godstrafikk, fastlegges. Gjelder også nasjonale ruteleier som matetrafikk til/fra PaPs
  21. august 2017
 • sep 4
  Tvisteløsingsperiode
  04. september 2017

  15. september 2017

 • sep 4
  Siste dag for å fremsette krav om tvisteløsning
  04. september 2017
 • sep 22
  Ruteplan R18 fastlegges
  22. september 2017

   

 • okt 16
  Ruteplan og BTP for R18 publiseres
  16. oktober 2017
 • okt 17
  Første dag for søknad om ad hoc ruter for ruteplan R18
  17. oktober 2017
 • des 10
  Ruteplan R18 iverksettes
  10. desember 2017
 • des 20
  Oppstart rutetermin R19 kunngjøres
  20. desember 2017