Min Side

Innlogget på Min side får du tilgang til signerte avtaler, korrespondanse, møtereferater mm.

Min Side er forbeholdt jernbaneforetak med Avtale om sportilgang og bruk av tjenester.
Jernbaneforetak blir kontaktet av kundeansvarlig for tilganger i uke 4.

Første pålogging
Fyll inn brukernavn og passord.
Legg inn SMS kode som blir tilsendt på mobil.

Andre pålogging
I feltet brukernavn skal du først skrive eksterne\ og deretter ditt brukernavn.