Min Side

Innlogget på Min side får du tilgang til signerte avtaler, fakturaer, korrespondanse, møtereferater mm.

Min Side er forbeholdt jernbaneforetak med Avtale om sportilgang og bruk av tjenester.
Kontakt kundeansvarlige ved spørsmål for nærmere informasjon og tilgang.

Pålogging via Applikasjonstilgang
Fyll inn brukernavn og passord.
I feltet brukernavn skal du først skrive eksterne\ og deretter ditt brukernavn.

Se egen autogenerert epost med brukernavn og passord.
Tast inn SMS kode som blir tilsendt på mobil.

For å bytte passord eller ved glemt passord, benytt denne lenken:
https://iam.jbv.no/iam/im/jbv_pub/ui7/index.jsp?task.tag=JBVForgottenPasswordResetWithPINCode

Pålogging via fjerntilgang
Du logger deg via Citrix fjerntilgang: http://start.banenor.no

Fyll inn brukernavn og passord. Tast inn SMS kode som blir tilsendt på mobil.
Mangler du brukernavn, se egen epost fra kundeansvarlig. Mangler du passord, kontakt Brukerstøtte: 22 57 58 00.