Informasjonspakke for prekvalifiserte jernbaneforetak

Opprettet: 10. oktober 2016

Ali Ahsan Syed Key Account Manager for Flytoget, SJ AB, NSB Gjøvikbanen, hovedkontakt prekvalifiserte jernbaneforetak, Persontrafikk
934 80 530
mai 3
Tilbyderdag Trafikkpakke 2
03. mai 2018

Bane NOR inviterer til egen tilbyderdag for Trafikkpakke 2 Nord.