Informasjonspakke for prekvalifiserte jernbaneforetak

Publisert: 10. oktober 2016

okt 18
Grafiske togruter
18. oktober 2016

Grafiske togruter R17.

nov 1
Planlagte arbeider
01. november 2016

Fastleggelse av planlagte arbeider R17

jan 1
Network Statement 2018 og AST*
01. januar 2017

AST - Avtale om sportilgang og bruk av tjenester.
Oppdatert innhold i Network Statement

jan 1
Ny jernbaneforskrift trer i kraft
01. januar 2017

 

feb 7
Publisering av planlagte arbeider for 2017
07. februar 2017
feb 7
Publisering av synergirapporter for 2016
07. februar 2017
feb 13
Publisering av punktlighetsdata for 2016
13. februar 2017
mar 7
Lenke til alle planlagte arbeider for 2017
07. mars 2017
mar 10
Oppdatert dokument om planlagte arbeider 2018-2021
10. mars 2017
mar 10
Verktøy og systemer for togdrift og administrasjon
10. mars 2017
mar 29
Informasjon om tjenestekatalogen
29. mars 2017
mar 29
Informasjon om hensetting, verksteder og driftsbanegårder
29. mars 2017
apr 18
Trafikksentraler i Norge
18. april 2017

Pakke 1 Sør: Publisering av informasjon om Bane NORs trafikksentral, ansvarsområder mot jernbaneforetak, operativ trafikkstyring og avvikshåndtering.
http://www.banenor.no/kundeportal/informasjonspakke-for-nye-jernbaneforetak/annet-informasjon/

apr 18
Oppdatert informasjon hensetting, verksted og driftsbanegård
18. april 2017
jul 25
Brosjyre om Bane NOR
25. juli 2017

Finn lenke under årsrapporter
Last ned både på norsk og engelsk.

Ali Ahsan Syed Key Account Manager for Flytoget, SJ AB, NSB Gjøvikbanen, hovedkontakt prekvalifiserte jernbaneforetak, Persontrafikk
934 80 530