Informasjonspakke for prekvalifiserte jernbaneforetak

Opprettet: 10. oktober 2016

Ali Ahsan Syed Key Account Manager for Flytoget, NSB Gjøvikbanen, SJ, jernbaneforetak trafikkpakker, Persontrafikk
+47 934 80 530
mai 3
Tilbyderdag Trafikkpakke 2
03. mai 2018

Bane NOR inviterer til egen tilbyderdag for Trafikkpakke 2 Nord.
Tilbyderdagen 2018 Bane NOR.pdf

mai 4
Kvaleberg verksted
04. mai 2018

Vi ønsker å invitere alle som har vært en del av anbudsprosessen, til en felles samling der dere vil få anledning til å komme med synspunkter på utformingen av nytt verksted på Kvaleberg.
Samlingen holdes 4. mai kl. 09:00 – 14:00 i Oslo, Schweigaardsgate.

Presentasjon oversendes ved forespørsel til kundeansvarlig.