Velkommen til Kundeportalen

 • mar 1
  Første forslag til banetekniske planforutsetninger (BTP) for R18 publiseres
  01. mars 2017

   

 • mar 9
  Oppstartsmøte med jernbaneforetakene
  09. mars 2017

  Auditoriet i 1. etasje i Posthuset

 • apr 10
  Siste dag for søknader om infrastrukturkapasitet
  10. april 2017

  Kommentarer til første forslag BTP skal være Bane NOR i hende innen kl. 09.00

feb 15
Informasjonsmøte om TRASÉ
15. februar 2017
Ansvarlig: Trafikk og teknikk

TRASÉ står for trafikkrelatert strekningsinformasjon.
Sted: Oslo, Posthuset 7.etg.

feb 28
Orienteringsmøte AST
28. februar 2017
Ansvarlig: Kunde og trafikk

Bane NOR inviterer jernbaneforetak med Avtale om sportilgang og bruk av tjenester til orienteringsmøte. Kun for inviterte deltakere.
Sted: Oslo, Posthuset.

mar 2
Dialogmøte vedr. brann i i tunneler
02. mars 2017
Ansvarlig: Sikkerhet og kvalitet

Dialogmøte med jernbaneforetakene om forventninger til brannvesenet ved brann i tunneler.
Sted: Oslo, Posthuset 8 etg.

Cecilie Pindsle Direktør Persontrafikk
917 10 430
Ali Ahsan Syed Key Account Manager Persontrafikk
934 80 530
Kjell Ivar Maudal Leder terminaler, kontaktperson Godstrafikk
900 19 648