Kundeportal for jernbaneforetak

  • aug 20
    Tider for internasjonal trafikk søkt via PCS, inkl. forhåndsplanlagte ruteleier (PaPs) for internasjonal godstrafikk, fastlegges. Gjelder også nasjonale ruteleier som matetrafikk til/fra PaPs
    20. august 2018
  • sep 3
    Tvisteløsingsperiode
    03. september 2018

    14. september 2018

  • sep 3
    Siste dag for å fremsette krav om tvisteløsning
    03. september 2018
Cecilie Pindsle Direktør Persontrafikk
+47 917 10 430
Oskar Stenstrøm Direktør Godstrafikk
+47 907 09 081
Kjell Ivar Maudal Leder Terminaler, Godstrafikk
+47 900 19 648
Ingrid Fjeld Key Account Manager for NSB, Persontrafikk
+47 991 51 187
Ali Ahsan Syed Key Account Manager for Flytoget, NSB Gjøvikbanen, SJ, jernbaneforetak trafikkpakker, Persontrafikk
+47 934 80 530
Vibeke Kilen Key Account Manager, Godstrafikk
+47 464 18 299