Velkommen til Kundeportalen

 • apr 10
  Siste dag for søknader om infrastrukturkapasitet
  10. april 2017

  Kommentarer til første forslag BTP skal være Bane NOR i hende innen kl. 09.00

 • jul 3
  Ruteforslag og oppdatert forslag til BTP for R18 publiseres
  03. juli 2017

   

 • aug 7
  Forslag til høring hos jernbaneforetakene
  07. august 2017

  Kommentarer til ruteforslag og oppdatert BTP skal være Bane NOR i hende innen kl. 09.00

mar 24
Dialogmøte vedr. brann i i tunneler
24. mars 2017
Ansvarlig: Sikkerhet og kvalitet

Dialogmøte med jernbaneforetakene om forventninger til brannvesenet ved brann i tunneler.
Sted: Oslo, Posthuset 8 etg.

Cecilie Pindsle Direktør Persontrafikk
917 10 430
Kjell Ivar Maudal Leder terminaler, kontaktperson Godstrafikk
900 19 648
Ali Ahsan Syed Key Account Manager Persontrafikk
934 80 530
Ingrid Fjeld Key Account Manager Persontrafikk
991 51 187