Velkommen til Kundeportalen

 • mar 2
  Første forslag til banetekniske planforutsetninger (BTP) for R19 publiseres
  02. mars 2018

   

 • mar 15
  Oppstartsmøte R19 med jernbaneforetak og andre søkere
  15. mars 2018
 • apr 9
  Siste dag for søknader om infrastrukturkapasitet R19
  09. april 2018

  Kommentarer til første forslag BTP skal være Bane NOR i hende innen kl. 09.00

Cecilie Pindsle Direktør Persontrafikk
917 10 430
Kjell Ivar Maudal Leder terminaler, kontaktperson Godstrafikk
900 19 648
Ali Ahsan Syed Key Account Manager for Flytoget, SJ AB, NSB Gjøvikbanen, hovedkontakt prekvalifiserte jernbaneforetak, Persontrafikk
934 80 530
Ingrid Fjeld Key Account Manager for NSB, Persontrafikk
991 51 187