Velkommen til Kundeportalen

 • mar 1
  Første forslag til banetekniske planforutsetninger (BTP) for R18 publiseres
  01. mars 2017

   

 • mar 9
  Oppstartsmøte med jernbaneforetakene
  09. mars 2017

   

 • apr 10
  Siste dag for søknader om infrastrukturkapasitet
  10. april 2017

  Kommentarer til første forslag BTP skal være Bane NOR i hende innen kl. 09.00

Cecilie Pindsle Direktør Persontrafikk
917 10 430
Ali Ahsan Syed Key Account Manager
934 80 530
Kjell Ivar Maudal Leder Terminaler
900 19 648