Signalgiver uten bremseprøver

Kursbeskrivelse

Kursnavn

Signalgiver uten bremseprøver 

Målgruppe

Personale i Jernbaneverket og eksterne firmaer som benytter rullende materiell 

Inntakskrav

Deltakere må ha:

 • Fylt 18 år
 • Gjennomført og bestått Grunnleggende trafikksikkerhetskurs (5 dagers forkurs). Alternativt godkjenning i annen sikkerhetsfunksjon i Jernbaneverket
 • Ha helsegodkjenning etter helsekravforskriften

NB: Det kreves at godkjent helseattest er sendt Norsk Jernbaneskole v/ Odd Magne Olsen før påmelding til kurset!

Kursinnhold/ gjennomføring

Kurset ved skolen gjennomføres med 8 dager klasseromsundervisning (teori) inkludert befaring. Praksis (minst 21 timer) fram mot praktisk eksamen gjennomføres ved det enkelte arbeidssted i etterkant av teorikurset. Praksis må gjennomføres sammen med en erfaren fører/ kjørelærer 

Arbeidsmetoder

 • Klasseromsundervisning og praktiske oppgaver, samt befaring
 • Deltaker må gjennomføre minimum 21 timer praksis etter bestått muntlig eksamen. Praksis gjennomføres på lokalt arbeidssted
 • Det benyttes eget skjema for dokumentasjon av praksis (last ned skjema) 

Instruktør

Instruktør må være godkjent av Norsk Jernbaneskole 

Eier av læreplan/ kursbeskrivelse

Under arbeid for godkjenning

Mål for opplæringen

Hovedmål:

Kunne utføre skifting av materiell under enkle forhold 


Delmål
:

Deltaker skal kunne:

 • Betjene sporveksler
 • Visitasjon og sikring av skifteveier, signalering til skift
 • Utføre skifting under enkle forhold, gjensetting og hensetting av materiell når vognene trekkes eller skyves på plass, og være skifteleder under slik skifting
 • Holde utkikk ved skyving av vogner på linjen
 • Sporveksels sikringsmåte og oppbygning
 • Bruk av skifteradio
 • Igangsette skiftebevegelser
 • Forsiktighetsregler under skifting
 • Identifisere ulike deler på en vogn
 • Regler for vogners driftssikkerhet/ revisjonstid
 • Foreta skifting på betjent stasjon, fjernstyrt stasjon og skifting på sidespor
 • Foreta skifting i forbindelse med automatisk veibomanlegg/ planovergang
 • Rapportskriving ved uhell under skifting (synergi) 

Sluttvurdering og dokumentasjon

 • Muntlig og praktisk eksamen
 • Kursbevis utstedes ved bestått muntlig og praktisk eksamen
 • Godkjenning gis etter bestått muntlig og praktisk eksamen
 • Sensor oppnevnes av Norsk Jernbaneskole 

Kompetanse etter gjennomført kurs

 • Etter gjennomført teorikurs og bestått muntlig eksamen er kursdeltaker godkjent til å begynne på praktisk opplæring (skifting sammen med kjørelærer/ erfaren fører). Etter gjennomført praktisk opplæring og bestått praktisk eksamen, er deltaker godkjent til å utføre og lede skifting under enkle forhold.
 • Ved skifting på større godsterminaler forutsettes lokal tilleggsopplæring
 • Godkjenningen må fornyes i form av Kontrollprøve før det har gått 3 år fra muntlig eksamensdato.

Internkode

139404

NB: Det er en begrensning i antall påmeldte deltakere på fire fra hver avdeling/firma. 

For påmelding vennligs benytt linken: Påmelding

For spørsmål kontakt Norsk Jernbaneskole:

 • Koordinator: Ann-Helen Høiland, hoiann@jbv.no, tlf 22 45 7062, mobil 909 22 824
 • Fagsjef: Odd Magne Olsen, olsodd@jbv.no, tlf 22 45 76 76, mobil 916 57 676