Bremsemodul Signalgiver

Kursbeskrivelse

Kursnavn

Bremsemodul signalgiver 

Målgruppe

Personer med behov for godkjenning for Bremseprøver 

Inntakskrav

Gjennomgått moduler:

 • Grunnleggende trafikksikkerhet
 • Signalgiver uten bremseprøver

Kursinnhold/ gjennomføring

Kurset gjennomføres over 17 dager med klasseromsundervisning og praksis, samt 1 dags muntlig og praktisk eksamen

Arbeidsmetoder

Klasseromsundervisning og praktiske oppgaver, samt befaring

Instruktør

Instruktør må være godkjent av Norsk Jernbaneskole 

Eier av læreplan/ kursbeskrivelse

Under arbeid for godkjenning

Mål for opplæringen

Hovedmål:

Kunne utføre bremseprøving på rullende materiell 

Delmål:

 • Kursdeltaker skal kunne:
 • Kjenne til virkemåten til de ulike bremsesystemene som er i bruk
 • Foreta fullstendig bremseprøve og gjennomslagsprøve
 • Forenklet prosedyre
 • Utføre sikring av last på vogner
 • Kjenne til hvilke vogner som kan kobles sammen i tog
 • Foreta korrekt vognopptak
 • Teori vognmateriell og togsammensetting
 • Grunnleggende bremseteori
 • Bremseprøver – teori og praktiske øvinger, samt befaring
 • Lasteregler, togsammensetting 

Sluttvurdering og dokumentasjon

 • Muntlig og praktisk eksamen
 • Kursbevis utstedes ved bestått muntlig og praktisk eksamen
 • Sensor oppnevnes av Norsk Jernbaneskole

Kompetanse etter gjennomført kurs

 • Etter bestått muntlig og praktisk eksamen er kursdeltaker godkjent til å utføre bremseprøve på materiell som brukes i Jernbaneverkets tog.
 • Ved skifting på større godsterminaler forutsettes lokal tilleggsopplæring
 • Godkjenningen må fornyes i form av Kontrollprøve før det har gått 3 år fra muntlig eksamensdato.
Agresso560

Internkode

139405

For påmelding, vennligst benytt linken: Kurspåmelding

For spørsmål kontakt Norsk Jernbaneskole:

 • Koordinator: Ann-Helen Høiland, hoiann@jbv.no, tlf 22 45 70 62, mobil 909 22 824
 • Fagsjef: Odd Magne Olsen, olsodd@jbv.no, tlf 22 45 76 76, mobil 916 57 676