Ny sjef i førersetet

Eva Ervik tok over som skolesjef på Norsk jernbaneskole i slutten av oktober, og hun har kursen klar: Norsk jernbaneskole skal videreutvikles som jernbanens kompetansesenter.

 Eva Ervik, skolesjef

- Jeg ser oss som en viktig – den viktigste – leverandøren på kompetanse innen jernbanefag, togledelse og lokomotivførere, sier Ervik.

Ervik sier at hun vil i tiden som kommer fokusere på tre hovedpunkter: kvalitet, samarbeid og bygge organisasjonen.

- Vi kommer lengst med samarbeid og kunnskapsdeling. Jeg ønsker å videreutvikle fagskoleutdanningen kvalitetsmessig slik at regelverk og fagplaner til en hver tid samsvarer med NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, sine føringer.  Videre har jeg lyst å utvikle Norsk jernbaneskole som et kompetansesenter og en oppdatert skole i samsvar med bransjens behov. Jeg ønsker å fokusere mye på jernbanefagene. Det er et skrikende behov for nye kurs, flere folk og repetisjonskurs.

Lang erfaring fra skoleverket
Etter 15 år som rektor på tre forskjellige skoler sier Ervik at hun hadde lyst på nye utfordringer.

 - Dette fanget min interesse. Jernbanen har vært så mye i media i det siste angående alt som går feil. Det lokket meg til å søke. Jeg trigges av det som tilsynelatende ikke er så lett å få til.

Kvalitet og samarbeid
For å imøtekomme den økende etterspørselen har Norsk jernbaneskole blitt bygget ut med over 2000 m2, og det nye simulatorsenteret skal snart stå ferdig. Ervik sier hun ønsker å lede skolen videre i samarbeid med sektoren. 

- Samspillet med dem vi er her for, tror jeg er avgjørende for hvor godt vi kan leverer. Vi skal være gode og attraktive og kunne snu oss etter behov. Jeg er opptatt av kvalitet og ikke minst å ha et godt samarbeid, internt og eksternt. Vi må profesjonalisere oss til å bli en lærende organisasjon, der deling blir et nøkkelord. Det hjelper ikke å bare ha kunnskapen i hoder og hender, den dagen hodene og hendene av en eller annen grunn blir borte. Derfor må vi jobbe systematisk med dokumentasjon og kvalitetssikring satt i system. Vi har dyktige fagfolk på skolen som er oppdaterte og kunnskapsrike, men vi er også avhengig av at togselskapene og bransjen leverer, blant annet i henhold til instruktører og praksisplasser.