Færre lokomotivførerstudenter

Norsk jernbaneskole tar konsekvensene av at sektoren melder inn et mindre behov for lokomotivføre enn forventet.

Norsk jernbaneskole jobber tett sammen med jernbanesektoren, og det har i år blitt meldt inn et lavere behov en enn forventet. Dette får konsekvenser for studentinntaket på lokomotivførerutdanningen.

Inntaket på lokomotivførerutdanningen i 2011 blir vesentlig lavere enn det skolen antok høsten 2010. Grunnen er at NSB utsetter den planlagte produksjonsøkningen i 2012. Inntaket ved skolen dimensjoneres ut i fra behovet i togselskapene, og NSBs behov veier tungt i denne sammenhengen.

Skolens styre drøftet årets inntak i februar, og konkluderte at det ikke er behov for flere studieplasser enn de som allerede er planlagt våren 2011. Skolens styre vil ha en ny gjennomgang senere i år og planlegge inntaket i 2012. Resultatet er at det foreløpig ikke vil bli utlyst en ny søknadsfrist. Ny søknadsfrist vil bli publisert på våre nettsider så fort den foreligger. Vi behandler ikke søknader utenom søknadsfrister.

De studentene som har fått plass ved skolen, men som ikke har fått beskjed om oppstart, blir satt på en venteliste. Disse blir kalt inn så snart styret har vedtatt oppstart på nytt kull. Slik det nå ser ut vil dette først bli på nyåret 2012.