Hva er Norsk Jernbaneskole?

Norsk jernbaneskole er et kompetanseutviklingssenter for jernbanesktoren. Vi tilbyr fagskoleutdanning som lokomotivfører og grunnutdanning som trafikkstyrer.

Norsk jernbaneskole er et kompetanseutviklingssenter for jernbanesktoren. Vi tilbyr fagskoleutdanning som lokomotivfører og grunnutdanning som trafikkstyrer. I tillegg gjennomføres trafikksikkerhetskurs, fagkurs for lærlinger og jernbanefaglig etter- og videreutdanning for hele sektoren.

Skolen baserer seg på et nært samarbeid med alle aktører i jernbanesektoren. Instruktørene kommer fra det aktive fagmiljøet hos jernbaneselskapene.