Utdannelse innen jernbane

For å møte fremtidens utfordringer er det viktig at våre medarbeidere besitter riktig kompetanse.

Jernbanedirektoratet har ansvar for utdannelse tilknyttet jernbanesektoren. De har ansvar for initiativ, oppfølging, utvikling og samarbeid med utdanningsinstitusjoner.

Les mer om Norsk Jernbaneskole

Les mer om Spesialkurs og erfaringsbasert mastergrad innen jernbane