– Traineeprogrammet er en god start på arbeidslivet

– Lærerikt, masse utfordringer, god oppfølging, stort faglig nettverk og lite tid til å kjede seg, sier tidligere trainee Gisle Hustavnes om Bane NORs traineeprogram.

Gisle Hustavnes anbefaler Bane NORs traineeprogram.

Gisle Hustavnes var en del av Jernbaneverkets Traineeprogram fra 2011-2013. Traineeprogrammet består nå hos Bane NOR. 

– Når du er ferdig med de to årene som trainee har du fått et godt grunnlag for å fylle rollen som leder i prosjekt, sier Gisle Hustavnes.

Han opplevde en glidende overgang fra å være trainee på Høvik stasjon til å bli prosjekteringsleder samme sted med ansvar for at stasjonsområdet ble klargjort for skinner, signalanlegg og tog. Nå er Høvik stasjon ferdigstilt, og Gisle er gått over til en ny rolle på FATC Jessheim-Eidsvoll, et prosjekt som omhandler oppgradering av sikringsanlegget på strekningen til fullstendig hastighetsovervåking. Dette avsluttes i 2016. Han er i tillegg prosjektleder for Bolstadøyri kryssingsspor hvor et kryssingsspor skal forlenges fra 300 til 600 meter, plattformer skal forlenges til 220 meter samt at planovergang skal fjernes ved å etablere bro over skinnene. 

Skaper dyktige personer

– Jeg hadde nok ikke fått den jobben jeg har i dag hvis jeg ikke hadde hatt traineestillingen i forkant. Traineeprogrammet skaper dyktige personer. Det har vi fått høre fra folk i de prosjektene vi har vært med på, sier Gisle.

Godt arbeidsmiljø

Traineene lærer mye om både jernbane og hvordan man jobber i de forskjellige fasene av et prosjekt, samtidig som man har flere praksisperioder på ulike prosjekter, med ansvar for egne arbeidsoppgaver..

– Det har vært godt miljø hele veien. Det var lærerikt å gå fra et prosjekt du kjente godt, og så bryte opp og gå over til et helt nytt prosjekt og helt nye medarbeidere, sier Gisle.

Mange muligheter

 – Det er mange forskjellige fag, roller, aktiviteter og prosjekter i Bane NOR. Du finner garantert et eller annet du liker å jobbe med, som du kan rendyrke etter traineeperioden. Det er en ekstremt lærerik periode, og jeg tror de fleste vil ønske å fortsette i organisasjonen, sier Gisle.

  • Navn: Gisle Hustavnes
  • Alder: 31
  • Utdannelse: Sivilingeniør innen produktutvikling og produksjon fra NTNU, med tverrfaglig spesialisering i prosjektledelse. Skrev masteroppgave om kostnadsestimering innen bygg og anlegg. Trainee i Jernbaneverket 2011-2013.
  • Tittel: Prosjektleder
  • Arbeidssted: Oslo
  • Bor: Oslo