Karrierearrangementer

Gjennom studietiden kan du som student eller nyutdannet møte Bane NOR gjennom flere karrierearrangementer.

I løpet av året deltar Bane NOR på en rekke ulike karrieredager, og arrangerer bedriftspresentasjoner for studenter ved utdannelsesinstitusjoner over store deler av landet. 

Våren 2017 kan du møte oss på følgende karrierearrangementer:

  • 26.01: E&T-dagen, Trondheim/NTNU
  • 03.02: Næringslivsdagen OTS, Oslo/HiOA
  • 08.02: Karrieredagen UiA, Grimstad/UiA
  • 08.02: Karrieredagen TF, Porsgrunn/HSN
  • 09.02: Nettverksdagen, Trondheim/NTNU
  • 09.02: RealKarriere, Oslo/UiO
  • 14.02: Bergdagen, Trondheim/NTNU
  • 15.02: Karrieredagen, Bergen/HVL
  • 16.03: Bedriftspresentasjon for Industrikontakten, Trondheim/NTNU
  • 16.03: Teknologiporten InnoVention, Trondheim/NTNU

I tillegg til disse aktivitetene er vi tilstede på en rekke videregående skoler rundt om i landet for å fortelle om Bane NOR, våre lærlingeplasser og for å tilby praksisperioder.

For mer informasjon, ta kontakt med oss på karriere@banenor.no