Skolesider

På disse sidene vil du blant annet finne aktuelle artikler, faktaopplysninger, ordforklaringer, prosjektforslag og statistikk.

Tøffe vinterforhold på Bergensbanen. (Foto: Svein Ulvund)

Vårt mål er at du som elev
skal få mer kunnskap om drift og utvikling av jernbanen i Norge. Dette kan du få ved å lese de ulike artiklene, studere tekst og illustrasjoner, samt løse ulike problemstillinger og drøftingsoppgaver.

Vårt mål er at du som lærer
skal få inspirasjon, tips og ideer du kan bruke i ulike læringssituasjoner. Du finner ikke ferdigsydde undervisningsopplegg. Du finner imidlertid artikler, illustrasjoner, drøftingsoppgaver og problemstillinger. Stoffet kan brukes på flere måter. Ta gjerne utskrift og lag ditt eget lille hefte. La gjerne elevene jobbe direkte med nettsidene. Bruk stoffet som diskusjonsgrunnlag. Valget er ditt!

Materiell på disse sidene kan brukes fritt i undervisningen. Oppgi alltid kilde.