Master- og bacheloroppgaver fra Bane NOR

Fordyp deg i et spennende fagfelt.

Bane NOR tilbyr deg mange spennende tema i oppgaveskrivingen og du får samtidig erfaring fra en stor bransje med krevende oppgaver.

Ønsker du å fordype deg i et spennde fagfelt samtidig som du skriver master- eller bacheloroppgaven din?

Det satses på jernbane i Norge og i de neste ti årene skal det investeres mye både i nye utbyggingsprosjekter og i drift og vedlikehold, gammel teknologi skal fases ut og ny teknologi skal introduseres.

Vi tror med andre ord at vi har en unik mulighet for deg som student til å fordype deg i spennende problemstillinger, samtidig som du skaffer deg erfaring fra en stor bransje med mange tverrfaglige og krevende oppgaver!

Eksempler på tidligere oppgaver:

 • Kan forvaltningen fremskynde og effektivisere erhvervsprosessen for samferdselsprosjekter innenfor dagens lovverk?
 • Akustisk måling av kurrogering. Etablering og testing av et akustisk målesystem av kurrogering på jernbaneskinner
 • Estimation of running resistance in train tunnels
 • Ulriken tunnelen. Vurdering av ingeniørgeologiske utfordringer og behov for videre undersøkelser og oppfølging under TBM driving
 • Overførbarhet av sikkerhetssystemer mellom bransjer
 • Engineering geological evaluation of the applicability of "Drill&Split" in the tunnels at the Follo Line project
 • Stability analysis of power systems using frequency response component representation
 • Hydrologisk korrekte terrengmodeller
 • GIS oppgave fra prøvefeltet Brandrudsåa, vann på avveie
 • ERT metodikk til å undersøke hydrologisk effekt av vegetasjon
 • Kvistdammer
 • Prototype av løsning for arbeid i og ved spor
 • Reliability assessment of railway signaling systems: a comparison and evaluation of approaches
 • LRG in the rail freight industry.
 • The use of the Norland line
 • Treterskler som ingeniørbiologisk tiltak
 • Metodikk for varsling av faren for solslyng
 • Samhandling mellom prosjektledere

 For mer informasjon, ta kontakt med oss på karriere@banenor.no