Bachelor- og masteroppgaver

Fordyp deg i et spennende fagfelt.

Ønsker du å fordype deg i et spennde fagfelt samtidig som du skriver bachelor- eller masteroppgaven din?

Det satses på jernbane i Norge og i de neste ti årene skal det investeres mye både i nye utbyggingsprosjekter og i drift og vedlikehold, gammel teknologi skal fases ut og ny teknologi skal introduseres.

Vi tror med andre ord at vi har en unik mulighet for deg som student til å fordype deg i spennende problemstillinger, samtidig som du skaffer deg erfaring fra en stor bransje med mange tverrfaglige og krevende oppgaver!

For mer informasjon rundt hvordan man etablerer et oppgavesamarbeid, ta kontakt med oss på karriere@banenor.no