Jobb med signal

Signal er en av de største faggruppene i Bane NOR. Vi har spennende arbeidsoppgaver, 200 kolleger og over 4000 kilometer jernbane å boltre oss i.

Kort fortalt består jernbanens signalanlegg av mekaniske, relebaserte, elektroniske og digitale systemer. Godt samspill mellom disse systemene sikrer at jernbanen fungerer slik den skal. Den viktigste oppgaven til et signalanlegg er å sørge for at togkjøringen skjer på en sikker måte.

Det skjer mye innen signalfeltet i Bane NOR. Fornyelse av jernbanens signalanlegg står høyest på prioriteringslisten i Nasjonal Transportplan. Samtidig skal vi ivareta eksisterende signalanlegg, noe som gjør vår hverdag variert. Jobber du med signal, vil du blant annet få ansvar for prosjektering, testing, kontroll, drift og vedlikehold av eksisterende og nye signalanlegg. Vår oppgave er å ivareta sikkerheten i togtrafikken over hele landet.

Andre relevante oppgaver til signalingeniørene er:

 • Leverandørkontakt og anskaffelse av nye signalanlegg
 • Oppfølging av entreprenører ute på anlegget
 • Prosjektering og tegning av nye anlegg eller endring av eksisterende
 • Testing av nye anlegg før de settes i drift

Arbeidet som signalingeniør er i stor grad prosjektbasert, og det finnes prosjekter i ulike størrelser over store deler av landet. Som signalingeniør er du med i store utbyggingsprosjekter der de fleste faggruppene inngår – fra underbygning til RAMS og sikkerhet. Det byr på spennende utfordringer og mulighet for varierende arbeidsoppgaver. Bane NORs signalmiljø har tett samarbeid med flere av verdens største leverandører av signalsystemer som Siemens, Bombardier og Thales.

Opplæringsprogram
For ansatte i Signal har vi samtidig oppstart og felles introduksjon for alle nyansatte i august. De første ukene vil vi gjøre deg kjent med våre seksjoner og avdelinger.

Deretter vil du delta på vårt opplæringsprogram for signalingeniører og få en grundig innføring i jernbanens signalsystemer, togframføring og våre RAMS- og arbeidsprosesser. Opplæringen er modulbasert med tilvalgsdeler rettet mot forskjellige faglige retninger innen signal.

Samlet gir dette deg en unik nettverksmulighet din første tid i organisasjonen, samtidig som du får en faglig plattform som ruster deg for arbeidet som venter i prosjekter.

Digitale signalsystemer
Innføring av ERTMS er ett av de mest omfattende prosjekter på jernbanen. ERTMS er et felleseuropeisk signalsystem som gjør det lettere å kjøre tog på tvers av landegrenser. ERTMS øker jernbanens robusthet, åpner for mer kapasitet og reduserer risikoen for ulykker. I 2012 bestemte den norske regjeringen at alle nye signalanlegg skal baseres på ERTMS. Bane NOR har et mål om å innføre ERTMS på de fleste jernbanestrekninger innen 2030.

Andre fordeler med ERTMS er:

 • Hastigheten på alle tog overvåkes kontinuerlig.
 • Datasystemet regner kontinuerlig ut bremselengde ut fra hastighet, helning eller kurve.
 • Signalinformasjonen befinner seg på en monitor inne hos føreren i stedet for langs sporene.
 • Konsekvensene av menneskelige feil reduseres. Automatikken tar over.
 • Det blir enklere å redusere hastigheten midlertidig i forbindelse med banearbeider. Med ett tastetrykk kan en togleder gi beskjed om ny fartsgrense for eksempel ved solslyng.
 • Tilgjengeligheten vil øke. Det blir mindre utstyr i sporet som kan feile og dermed mindre tid til feilretting.


Fornyelse
Mange jernbanestrekninger trenger sårt fornyelse av eksisterende anlegg eller nye signalsystemer for å opprettholde sikkerheten og øke punktligheten. Løsningen er å bygge nye signalanlegg som på sikt kan oppgraderes til ERTMS.

I 2012 signerte Jernbaneverket en rammeavtale med Thales Norway AS for anskaffelse og bygging av elektroniske signalanlegg med utvendige signaler. Avtalen har en varighet på inntil 10 år og omfatter alle systemer/komponenter som må til for å få et operativt signalsystem – f. eks. drivmaskiner, spordeteksjonssystem, signaler og sentralt kontrollsystem. Per april 2014 er det gjort bestillinger på fire signalsystemer som skal leveres i perioden november 2014 og august 2016.

Det er behov for ytterligere anlegg i årene som kommer for å kunne gjennomføre pågående investeringsprosjekter i Bane NOR. Anleggene som leveres over avtalen er siste generasjons komponenter, og er således blant det nyeste og mest avanserte som finnes på markedet.

Bane NOR ser etter deg som er utdannet sivilingeniør eller ingeniør innenfor elektro, elkraft, automasjon, kybernetikk eller elektronikk.

I tillegg til spennende arbeidsoppgaver i både små og store utbyggingsprosjekter, kan Bane NOR tilby:

 • Opplæringsprogram med grundig innføring i jernbanens signal- og trafikksystemer.
 • Felles introduksjon og oppstart med andre nyutdannede / nyansatte.
 • Faglige og sosiale samlinger.
 • Er stort faglig nettverk med svært høy kompetanse.