Prosjektskole for jernbaneprosjekter

Mye av jernbanevirksomheten er prosjektbasert. For å lykkes er vi avhengige av profesjonelle medarbeidere med riktig kompetanse. Prosjektskolen gir faglig utbytte for alt fra nytilsatte og nyutdannede til erfarne prosjektmedarbeidere og prosjektledere. Målet er å bidra til nettverksbygging, erfaringsoverføring og kunnskapsdeling. Prosjektskolen tilbyr grunnleggende innføring i prosjektgjennomføring, samt fordypningskurs innen temaene du ser i figuren på denne siden.

Holte Academy leverer innholdet i kursene og er ansvarlig for kursgjennomføring, kursportalen og administrasjon av kurseksamen. Høgskolen i SørØst-Norge tildeler studiepoeng.

Prosjektskole for jernbaneprosjekter skal utvikle profesjonelle prosjektledere og prosjektmedarbeidere og sikre riktig bruk av verktøy og metodikk for organisering, styring og rapportering i prosjekter. Prosjektskolen bygger på PMBOOK og Prince2, internasjonal prosjektteori og beste praksis samt prosjektmodell for jernbaneprosjekter. Et eget jernbanecase bidrar til å gjøre innholdet i kursene relevant for hverdagen til medarbeidere i jernbaneprosjekter.

 

Prosjektskole for jernbaneprosjekter er bygget opp av tre nivåer:

Nivå 1 gir deg grunnleggende ferdigheter innen prosjektarbeid og prosjektledelse.

Nivå 2 gir deg anledning til å fordype deg innen flere områder av prosjektfaget og skrive en prosjektoppgave hvis du ønsker det.

Nivå 3 er for linjeledere og prosjekteiere for å lære om eierstyring i prosjekter.

Prosjektskole for jernbaneprosjekter med studiepoeng

 

Les mer om Holte Academy her.