Trafikkområder i Jernbaneverket

I Jernbaneverket er det tre trafikkområder: Trafikkområde Nord, Trafikkområde Øst og Trafikkområde Sør/Vest.

I trafikkområdene er det åtte trafikkstyringssentraler bemannet med togledere og ca. seksti stasjoner som betjenes av trafikkstyrere. Se kart nedenfor for oversikt over trafikkområdene.