Follobanen

StørstUrbanUtfordrendeRaskere.

Follobaneprosjektet er det største samferdselsprosjekt i Norge og får landets hittil lengste jernbanetunnel. Det 22 kilometer lange dobbeltsporet mellom Oslo S og kollektivknutepunktet Ski skal i samspill med Østfoldbanen gi en ny hverdag for togpassasjerene. 

Barcode flytoget god oppløsning. Kilde Jernbaneverket/Hilde Lillejord