Gyldige E-sirkulære

 

E-sirkulær Tittel Dato Gjelder for
2018-01 Endringer på Skoppum stasjon 08.02.2018 Oslokorridoren
2018-02 Nytt AT System Kjelland - Helleland 19.02.2018 Område Sør

2017-01 Overgang fra Jernbaneverket til Bane NOR 04.01.2017 Oslokorridoren
2017-02 Elsikkerhetsplaner 04.01.2017 Alle områder
2017-03 Regler for maksimal varighet på Elsikkerhetsplaner 19.01.2017 Alle områder
2017-11 Elektroniske elsikkerhetskort 23.05.2017 Alle områder
2017-18 Eieroverdragelse av elektroanlegg 07.07.2017 Alle områder
2017-20 Elektrifisering av spor 31, Bergen Stasjon 28.09.2017 Oslokorridoren
2017-22 Alnabru Skiftetomt midlertidig endring 28.09.2017 Oslokorridoren
2017-23 Bemanning på FSE kurs 2018 11.10.2017 Alle områder
2017-24 Arbeid på Lysaker koblingshus 22-29.10.2017 17.10.2017 Oslokorridoren
2017-25 Repetisjonskurs for KL-montører og energimontører med KL-kompetanse 17.10.2017 Alle områder
2017-26 Forhånds- og Ferdigmelding for lavspenningsanlegg 15.12.2017 Alle områder

2016-05 Fremmedspråklig arbeidskraft 27.04.2016 Alle områder
2016-07 Spesielt farlig punkt 01.06.2016 Alle områder
2016-14 Overkjøringer Loenga og Lodalen - Oppdatert 07.02.2018 Oslokorridoren
2016-16 Farriseide – Porsgrunn 22.09.2018 Område Sør

2015-03 Instruks for bruk av takluke på LM7 revisjonsvogn. 30.01.2015 Alle områder
2015-06 Endring av tilgang til fjernstyring av brytere Eidsvoll koblingshus og stasjon 25.03.2015 Oslokorridoren
2015-07 Endring av innmating til Togvarmeanlegg 1 i Lodalen 05.05.2015 Oslokorridoren
2015-16 Elsikkerhetsplanlegging i FJEL 28.09.2015 Alle områder
2015-19 Kommunikasjon mellom LFK og LFS ved frakobling av anleggsområder. 26.10.2015 Alle områder

 

E-sirkulære gir informasjon fra sakkyndig driftsleder til personell som jobber med elkraft.
Ansvarlig redaktør: Sheraz Akhtar, akhshe@banenor.no, Tlf. +47 991 53 877