E-sirkulære
Informasjon fra sakkyndig driftsleder til personell som jobber med elkraft.

 

2017

E-sirkulær

Navn

Gjelder for

2017-01

Bane NOR

Alle områder

2017-02

Elsikkerhetsplaner

Alle områder

2017-03

Regler for maksimal varighet på Elsikkerhetsplaner

Alle områder

2017-04

Strekking av ledninger på Oslo S

Oslokorridoren

2017-05

Alnabru Skiftetomt

Oslokorridoren

2017-06

Alnabru Skiftetomt

Oslokorridoren

2017-07

Utgått - Elektrifisering av spor på Alnabru

Oslokorridoren

2017-08

Endringer i koblingsbildet på Oslo

Oslokorridoren

2017-09

Midlertidig omlegging av S3 og S4 mellom koblingshuset og KL-kiosk 2, Oslo S

Oslokorridoren

2017-10

Utislering av spor 44 på Lodalen

Oslokorridoren

2017-11

Elektroniske elsikkerhetskort

Alle områder

2017-12

Midlertidig endring på Oslo S

Oslokorridoren

2017-13

KL fjernes på deler av Ski stasjon

Område Øst

2017-14

Endringer på KL anlegg for Oslo S

Oslokorridoren

2017-15

Heggedal stasjon Fase 2

Oslokorridoren

2017-16

Koblingsbilde på Loenga

Oslokorridoren

2017-17

Feil på høyspenningskabel i Oslo Kobingshus

Oslokorridoren

2017-18

Eieroverdragelse av elektroanlegg

Oslokorridoren

2017-19

Spenningsetting av KL anlegg mellom Asker og Spikkestad

Oslokorridoren

2017-20

Elektrifisering av spor 31, Bergen Stasjon

Område Vest