E-sirkulære
Informasjon fra sakkyndig driftsleder til personell som jobber med elkraft.

 

2017

E-sirkulær

Navn

Gjelder for

2017-01

Bane NOR

Alle områder

2017-02

Elsikkerhetsplaner

Alle områder

2017-03

Regler for maksimal varighet på Elsikkerhetsplaner

Alle områder

2017-04

Strekking av ledninger på Oslo S

Oslokorridoren

2017-05

Alnabru Skiftetomt

Oslokorridoren

2017-06

Alnabru Skiftetomt

Oslokorridoren

2017-07

Elektrifisering av spor på Alnabru

Oslokorridoren

2017-08

Endringer i koblingsbildet på Oslo

Oslokorridoren

2017-09

Midlertidig omlegging av S3 og S4 mellom koblingshuset og KL-kiosk 2, Oslo S

Oslokorridoren

2017-10

Utislering av spor 44 på Lodalen

Oslokorridoren

2017-11

Elektroniske elsikkerhetskort

Alle områder