E-sirkulære

 

Gyldige E-sirkulære

E-sirkulær

Navn

Gjelder for

2017-01

Bane NOR

Alle områder

2017-02

Elsikkerhetsplaner

Alle områder

2017-03

Regler for maksimal varighet på Elsikkerhetsplaner

Alle områder

2017-11

Elektroniske elsikkerhetskort

Alle områder

2017-18

Eieroverdragelse av elektroanlegg

Oslokorridoren

2017-20

Elektrifisering av spor 31, Bergen Stasjon

Område Vest

2017-22

Alnabru Skiftetomt midlertidig endring

Oslokorridoren

2017-23

Bemanning på FSE kurs 2018

Alle områder

2017-24

Arbeid på Lysaker koblingshus

Oslokorridoren

2017-25

Repetisjonskurs for kl-montører og energimontører med kl-kompetanse

Alle områder

 

2016-05

Fremmedspråklig arbeidskraft

Alle områder

2016-07

Spesielt farlig punkt

Alle områder

2016-14

Overkjøringer Loenga og Lodalen

Oslokorridoren

2016-16

Farriseide – Porsgrunn

Område Sør

 

2015-03

Instruks for bruk av takluke på LM7 revisjonsvogn.

Alle områder

2015-06

Endring av tilgang til fjernstyring av brytere Eidsvoll koblingshus og stasjon

Oslokorridoren

2015-07

Endring av innmating til Togvarmeanlegg 1 i Lodalen

Oslokorridoren

2015-16

Elsikkerhetsplanlegging i FJEL

Alle områder

2015-19

Kommunikasjon mellom LFK og LFS ved frakobling av anleggsområder.

Alle områder

 

E-sirkulære gir informasjon fra sakkyndig driftsleder til personell som jobber med elkraft.
Ansvarlig redaktør: Sheraz Akhtar, akhshe@banenor.no, Tlf. +47 991 53 877